Nytt avtal mellan Malmö stads skolor och Google godkänt

Flicka sitter lutad mot skåp med dator i knäet.
High school girl using laptop in school hallway

Grundskolenämnden har upprättat ett nytt avtal för molntjänsten Google Apps for Education i Malmö stads skolor. Förvaltningsrätten i Stockholm har upphävt Datainspektionens föreläggande för det tidigare avtalet.

Datainspektionen har tidigare kritiserat grundskolenämndens avtal med Google eftersom avtalet inte uppfyllde kraven i personuppgiftslagen (PuL). Google har anpassat sig efter rådande EU-lagstiftning och formulerat ett nytt avtal för att möta Datainspektionens utlåtande. I det nya avtalet har grundskolenämnden säkerställt att det finns tydliga uppgifter om för vilka ändamål Google får behandla personuppgifter och att uppgifterna raderas när avtalet med Google upphör.

– Anmärkningarna från Datainspektionen kring hur Google hanterar data är åtgärdade. I det nya avtalet har vi dessutom fastställt hur informationen administreras. Information i molntjänsterna ska hanteras rätt och det får inte finnas några känsliga personuppgifter, säger Mats Johnsson, IT-chef vid grundskoleförvaltningen.

Google Apps for Education, i Malmö stad kallat Malmö Apps, är ett pedagogiskt verktyg som sedan 2014 används för elevernas skolarbete och för kommunikation i kommunala grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Malmö.

– Vi kan glädjande konstatera att skolorna i Malmö stad kan fortsätta användandet av Malmö Apps som plattform i arbetet med digitalt pedagogiskt innehåll, säger Mats Johnsson, IT-chef vid grundskoleförvaltningen.

 

Tove Gilvad
Kommunikatör, Grundskoleförvaltningen
Malmö stad

 

Foto: colourbox.com