Ögonblicksforskning i Tromsöns konferens

Vy över snöklädda berg i Norge.
Vid frukost träffades vi på hotellet och alla såg förväntansfulla ut inför dagen. Några var upptagna med sammanfattning inför våra presentationer av Ögonblicksforskning och andra riktade sin uppmärksamhet på de bilderna som de själva hade tagit om Tromsös fina natur.

I högt tempo promenerade vi till Tromsös Universitet och på vägen träffade vi kollegor från Gubbabacken, Hermoldals och Proffesorns förskolor.
I inledning av konferensen var betoning på nätverket, dialog, beprövade erfarenheter och möte med forskning som var i centrum!

Rektorer på plats i mässhall.
Förskolecheferna Katarina Lindqvist-Nilsson och Katrin Harrysson.

Dagens inlednings föreläsning var ”Didaktisk utvecklingsdialog för professionell utveckling”, Annette Olin, Göteborgs universitet, institutionen för pedagogik och specialpedagogik.
Föreläsningen handlade om processen om boken ”Undersöka och utveckla undervisning” där forskare och lärare skriver tillsammans en lärobok för lärarstudent och andra yrkesverksamma lärare. En mycket intressant föreläsning om hur det skapas en didaktisk utvecklingsdialog för att mötas sins emellan. Hon berättade om svårigheter för att hitta ett gemensamt och jämlikt språk eftersom många gånger studenter och lärare förstår inte allt vad forskare skriver. Centrala begrepp var ”demokratisk dialog” och ”recognition” d,v,s, identifikation, igenkänning och erkännande. Det var en mycket givande föreläsning för oss alla som återkom under dagen i våra samt.

Eftermiddagen presenterades aktionsforskning kring:

Hva kan eleven få till? – Kreativitet och handling som trigger elevers laerelyst
Politi och och laerer : Hva skjer då?
Musikk som ressurs i skolen- Utvikling av praksis och kunnskap

I Dialogseminariums rum presenterade Michaela och Maria, försteförskollärare från Stock &Sten och Carl Gustaf, Emma Sjöholm, förskollärare och Christel Olsson, försteförskollärare från Gubbabackens förskolor sin ögonblicksforskning och alla var mycket nöjda.
Efter varje inlägg ger alla deltagare respons till presentationer och möjliga frågor kring processen.
Idag ser Michaela och Maria fram emot sin respons efter ett lyckat inlägg om sitt arbete med ögonblicksforskning.
Jag presenterade hela processen om ögonblicksforsknings tankar kring utveckling och förankring.

På kvällen träffades alla deltagare på en jätte fin bankett och gott middag och visning av norska folkdräkter inför Norges nationaldagen den 17 maj.