Oss människor emellan

Hur skapar vi hållbara relationer med våra elever?

Flera med mig har nog sett SVT:s Bokstavsbarnen. Vi känner nog alla till elever som är i liknande situationer som de i dokumentären. Det är många instanser som hjälper barnen men det är nog precis som forskarna säger att det skulle behövas en instans som har ett övergripande ansvar. Vare sig det kommer finnas någon som har det övergripande ansvaret eller inte så är det viktigt att vi i skolan fortsätter att försöka utveckla och skapa relationer till dessa barn, och såklart även till alla andra barn.

Just relationsskapande är lite klurigt. Det finns ingen ingredienslista som säger att ”Gör du så här kommer du lyckas skapa en relation”.  Varje relation du har med en människa är unik. Det handlar alltså om att hela tiden vara öppen, lyhörd och nyfiken i mötet med eleverna.

Hur skapar du nybakade bullar-känslan i ditt klassrum?

En av de första böckerna om personlig utveckling jag läste var Kay Pollaks bok ”Att växa genom möten”. Det var säkert femton år sedan jag läste den men det är några rader från boken som har följt mig sedan dess. ”Varje människa jag möter är min lärare. I varje möte med en annan människa har jag något att lära mig.”. Jag upplever att mötet med eleverna blir mer jämlikt när jag går in med dessa rader i bakhuvudet. Det blir spännande, givande och utvecklande! Det är inte bara jag som ska undervisa eleven, det är lika mycket eleven som ska berätta för mig hur världen ser ut.

För ungefär ett år sedan lyssnade jag på en inspirerande föreläsning som Åsa Hirsh höll om relationer i skolan. Hon hade intervjuat massor av elever (experterna!) och frågat dem om vad som kännetecknar en bra lärare. Ett svar som stack ut lite extra var att en bra lärare ger eleverna samma känsla som när man kommer hem till sin egen mormor som har nybakade bullar. Hur kan vi åstadkomma den känslan? Hur kan vi skapa nybakade bullar utan deg och ugn? Hur kan vi skapa värme och trygghet?

 

Exempel på hur du kan bygga relationer i klassrummet

Relationer är organiska. De förändras hela tiden och kräver underhåll. Här kommer några exempel på hur man kan ge näring åt sina relationer med eleverna:

 • Skapa Förväntningskontrakt. Vad förväntar sig eleverna av dig som lärare under lektionerna? Vad kan du förvänta dig av dem? Skriv tillsammans kontraktet, utvärdera efter ett tag och utveckla.
 • Prata om/gör något som inte har med undervisningen att göra. När det är lunch, prata om saker utanför skolan, titta på ett roligt klipp tillsammans bara för att, var med på en lek under rasten, lek en lek på lektionen, sätt på en bra låt som eleverna älskar.
 • Erkänn när det inte blir som du tänkt dig. Erkänn när du känner på dig att du förklarade på ett dåligt sätt, att uppstarten blev rörig eller om du är lite trött en dag.
 • Gör en kursutvärdering. Utvärdera din undervisning med jämna mellanrum. Vad fungerar? Vad önskar eleverna mer av? Förstår de allt på lektionerna? Hur kan du som lärare hjälpa eleven att förstå mer?
 • Skapa ett klassrum som är mysigt att vara i. Låt eleverna äga klassrummet. Vad behöver dem?
 • Mentorssamtal. Skapa utrymme att sitta med varje elev någon gång i veckan/varannan vecka.
 • Differentiera undervisningen så att den passar fler. Låt t.ex. de elever som älskar traktorer göra läsförståelseövningar om traktorer till att börja med. Låt elever som har svårt med att läsa få hjälp att läsa upp texterna. Skapa börjor till de elever som har svårt att komma igång. När eleverna märker att du lyssnar och försöker skapa undervisning som passar dem får du tillit och respekt i gengäld.

 

Vad vill eleverna ha?

Det finns som sagt ingen ingredienslista för hur du skapar relationer men när jag frågade klass 5A på Mellanhedsskolan om ingredienser för en riktigt bra lärare sa de följande:

 • Är snäll (t.ex. blir inte sur när jag inte förstår utan fortsätter förklara tills jag förstår)
 • Är rolig (t.ex. skämtar och kan ta skämt)

  Hur skapar du relationer med enskilda elever och med en hel klass?
 • Har lektioner där man inte bara läser, utan kanske lär sig genom en lek
 • Har korta genomgångar
 • Är omtänksam
 • Är tydlig
 • Får nya barn i klassen att känna sig välkomna
 • Är pigg
 • Är en person man kan lita på och som man kan berätta saker för
 • Ger beröm
 • Jobbar med ett ämne tills alla förstår och inte bara byter för att arbetsplanen säger det utan väntar tills alla har förstått
 • Är sträng när det behövs (t.ex. när någon stökar)
 • Är förstående
 • Låter en vara kreativ i hur man gör sina uppgifter
 • Lär ut på ett roligt sätt så att man faktiskt kommer ihåg vad man har lärt sig
 • Är social (t.ex. inte bara pratar om ämnet eller uppgiften)
 • Tar tag i problem som man har med kompisar
 • Skriker inte
 • Är lugn
 • Tar inte ut saker på hela klassen utan pratar med de personer som har gjort fel
 • Förklarar vad man kan utveckla för att komma till en högre nivå

 

Det är alltigenom märkbart att en lärare med denna ingredienslista fokuserar på att skapa goda relationer med sina elever. För till syvende och sist handlar undervisning om relationer. Att vårda, utveckla och vara lyhörd inför människan vi har framför oss. Vilka är dina bästa tips på att skapa bra relationer? Vad ska du förändra? Vad vill du lära dig mer om? Och vad ska du göra mer av?