Staden som lärplats – att använda mellanrummen

Bilden visa barn som leker på en kulle. Kullen är en fornlämning.
Bilden visa barn som leker på en kulle. Kullen är en fornlämning.

Oavsett ämne kan klassrummet ibland kännas lite trångt och det kan behövas lite mer rörelseutrymme. Om gruppen är ensam på skolgården kan det vara en okej plats, men man vet aldrig hur länge det går att arbeta fokuserat.

Stadens grönytor ger möjligheter till rörelse i undervisningen

När vi i undervisningen känner att det behövs lite mer utrymme än vad klassrummet kan ge finns möjligheten att använda sig av skolans närområde som en resurs i lärandet. Det som man oftast tänker på då är skolgården och ett visst motstånd och oro kan infinna sig.  Skolgården är inte alltid den mest ideala platsen för undervisning. Då gäller det att lyfta blicken lite. Andra platser som vi inte alltid tänker på är de grönytorna som ofta omger skolor eller som finns mellan bostadshusen. På detta sätt kan skolans klassrum utökas och skapa fler möjligheter till ökad variation och med det ökar möjligheten för att möta enskilda elevers behov för att kunna klara skolans uppgifter.

Bilden visar en grönyta mellan bostadshusen.
Bilden visar en grönyta mellan bostadshusen.

Vad är kan jag göra ute?

Med väldigt små medel och ibland sådant som redan används i klassrummet går det att enkelt flytta ut undervisningen. Ibland krävs det att det finns material såsom pinnar att kunna hitta på marken andra gånger tar man med sig en påse magnetbokstäver som finns i klassrummet. Så här såg det ut en höstdag när det tränades på vokaler på en grönyta ett stenkast från skolan.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

På Malmö Delar finns det beskrivet aktiviteter som kan komplettera och förstärka undervisningen i klassrummet till exempel vid bokstavsarbete. Sök på utomhuspedagogik och klicka i resursmaterial

Pedagogiska kartor en del av Malmö Delar

Pedagogiska kartor har under våren 2020 flyttat över till Malmö Delar. Läs mer om vad Pedagogiska kartor är och botanisera i resursmaterialet och arbetsområdena som är kopplade till fysiska platser i Malmö.

Litteraturlista

Fägerstam, E. (2012). Space and Place. Perspectives on outdoor teaching and learning. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Från https://search-ebscohost-com.e.bibl.liu.se/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,uid&db=cat00115a&AN=lkp.653109&lang=sv&site=eds-live&scope=site

Fägerstam, E., & Grothérus, A. (2018). Secondary School Students’ Experience of Outdoor Learning: A Swedish Case Study. Education, 138(4), 378–392. Från https://search-ebscohost-com.e.bibl.liu.se/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,uid&db=eric&AN=EJ1180295&lang=sv&site=eds-live&scope=site

Jordet, A. N. (2011). Klasserommet utenfor. Tillpasset opplaering i et utvidet laeringsrom. Latvia: Cappelen Damm AS.

Szczepanski, A (2013) Platsens betydelse för lärande och undervisning: ett utomhuspedagogiskt perspektiv. NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, 9(1), 3 – 17