PI & Mosaikskolan – Skolverkets material: ”Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper” med fokus på numeracitet

Fyra kvinnor framför rollup.

Nafi och Maria (PI) med Mahin och Mariam (Mosaikskolan) kommer att hålla en föresläsning utifrån Skolverkets material: ”Kartläggning av nyanlända elever” med fokus på numeracitet. Numeracitet handlar om elevens förmåga att använda matematiskt tänkande när det gäller att lösa problem, föra resonemang, argumentera och motivera sina lösningar.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Välkomna till vår föreläsning!