Populärvetenskapligt om årets Nobelpris

Bokomslag till boken Alfred Nobel - Från fattiglapp till Nobelpris.Första veckan i december distribueras Kungliga Vetenskapsakademiens affischer som på ett pedagogiskt och illustrativt sätt beskriver vetenskapen bakom ekonomi- fysik- och kemipriset. Affischerna kan beställas kostnadsfritt från Utbudet. Där finns det även att hämta en populärvetenskapligt fördjupningsmaterial för lärare.

Från eLib kan rekommenderas Dag Sebastian Ahlanders ”Alfred Nobel: från fattiglapp till Nobelpris”. Boken ingår i Natur och Kulturs serie Svenska européer. Serien vänder sig till barn och ungdomar från 9 år och uppåt.

Text: Aleksandra Erlandsson