Problemlösning – anta utmaningar på Malmö delar!

emoji som tänker

Läslovet är över för denna gång och vi är inne på andra halvlek av höstterminen. Ett stimulerande sätt att tänka aktiva tankar och lära genom misstag är att lösa problem tillsammans. Denna novembervecka satsar vi därför på att servera ett antal resurser som har fokus på problemlösning!

Ro över floden – problemlösning i matematik

Problemet består i att en grupp vuxna samt två barn ska ro över en flod. Gummibåten som de har till förfogande kan ta begränsad last (ca 85 kg). Hur ska de på enklaste sätt göra för att ta sig över? Det gäller i första hand för eleverna att hitta ett sätt att få alla över. Därefter utvidgas problemet med bland annat olika antal vuxna.

Kombinatorik – på hur många sätt kan glassen se ut?

Hela arbetsområdet och tillhörande YouTube-videos handlar om hur många sätt kulorna till en glass kan väljas. Svårighetsgraden beror i första hand på hur frågan i rubriken tolkas och eleven kan därför arbeta med fyra olika uppgifter. De första (och enklaste) uppgifterna lämpar sig för mellan- och högstadieelever att arbeta problemlösande med. De sista (och svåraste) uppgifterna ställer högre krav och kan vara utmanande för gymnasieelever.

Hur många kanonkulor finns det i pyramiden?

Hur många kanonkulor finns det i pyramiden? Här är ett rikt matematiskt problem, som kan användas från senare delen på mellanstadiet ända upp till gymnasiet, beroende på hur djupt man vill dyka ner i problemet. Man kan återvända till problemet många gånger.

Hur många svampar var det i korgen?

Här kan eleverna arbeta laborativt med ett matematiskt problem för att komma fram till en lösning. Uppgiften kan användas som en repetition av tal i potensform, samt en introduktion till potenser med nollexponenter och negativa exponenter. Man kan också använda uppgiften som en introduktion till det binära talsystemet.

Omkrets – hur räknar man ut det?

Under arbetet med “Omkrets” kommer ni under 5 lektioner att lära om hur man kan uppskatta, jämföra, mäta och beräkna omkretsen på rektanglar, trianglar, månghörningar och cirklar. Lektionerna innehåller laborativa övningar. Förmågor som tränas är att formulera och lösa problem, använda och analysera matematiska begrepp, använda matematiska metoder, föra och följa matematiska resonemang och använda matematikens uttrycksformer.

Har du ett intressant problem att dela med dig av? Tveka inte att höra av dig!

Vi önskar er en fin vecka!

Tecknade ansikten i svart cirkel.
Lena och Annika – redaktörer på ”Malmö delar”.