PROGRAMMERA MERA!

Robot i fyra olika positioner.

Vill du få inspiration till att komma igång med programmering med dina elever på grundskolan eller skulle du vilja lära dig mer om programmering för gymnasiet? På Malmö delar finns nu två nya, intressanta arbetsområden för att komma igång med programmering och för din egen kompetensutveckling.

Bakom arbetsområdet “Introduktion till programmering” för grundskolan står Nils Nilsson och Daniel Pamp. Båda nu verksamma på Digitaliseringsenheten men Nils med en bakgrund som fritidspedagog och IT-pedagogik i grundskolan och Daniel som lärare i matematik, NO, teknik och IKT-utvecklare. 

“Att kasta sig ut i programmering kan kännas läskigt om man inte är programmerare själv”, säger Nils. Han menar att det är bra att ha i åtanke att man inte behöver ha svar på alla frågor som eleverna kommer med utan man kan ta reda på dem tillsammans. Det i sig visar dessutom eleverna att lärandet är livslångt och att man kan lära tillsammans. Även vuxna behöver läsa på och söka svar på olika saker.

Tjusningen med programmering enligt Nils är att det är så otroligt kul att skapa en kod som sedan får en fysisk robot att lösa vissa problem. Då kan man börja klura på saker som hur hissar eller trafikljus är programmerade och vad som är logiken bakom och på så sätt få en ökad förståelse för den allt mer digitaliserade världen som vi lever i. 

Det andra arbetsområdet “Matematisk programmering i Python” är ett fortbildningsmaterial för pedagoger. Bakom materialet står Magnus Dahlström som är förstelärare i matematik och fysik på Pauliskolan. Han är också samordnare för lärarfortbildningen “Matematisk programmering i Python”. Fortbildningen vänder sig till matematiklärare på gymnasiet och komvux men kan med fördel även användas av matematiklärare i åk 7-9. Det är matematiklärare från Pauliskolan, S:t Petriskolan, Borgarskolan och Komvux Södervärn som tillsammans har skapat materialet som är uppbyggt i form av 12 digitala “träffar”.

Välkomna in och botanisera i veckans smörgåsbord av programmering!

Två tecknade ansikten i en cirkel.

Lena och Annika – redaktörer för Malmö delar