Reflektioner – en start

Tecknad hund i texthäfte.

Nytt inslag i tvåan är planerade reflektionspass varje vecka. Skrivning kan ha olika syften och fylla olika funktioner. Vi skriver bland annat för att:

  • kommunicera
  • argumentera
  • informera
  • förklara
  • instruera

Skrivning är också ett redskap för reflektion. Vi vill att våra elever så småningom ska se skrivning som en möjlighet att få syn på sina egna tankar och sitt eget lärande. Det skapar motivation och därmed fortsatt utveckling.

Vi började i fredags i liten skala. Vad hade vi tränat under veckan som gått? Vad hade jag lärt mig?

E – alla fick fundera enskilt

P – alla delgav sina tankar i par

A – tankarna lyftes i alla-gruppen

 

Ritade figurer på whiteboard.

I ”Min bok” fick barnen klistra in veckans reflektionsuppgift. De fick olika meningsstarter på tavlan:

  • Jag har tränat på…
  • Jag har lärt mig att…

Tecknad hund i texthäfte.

Nya engelska ord som ”dog”.

Text i skrivhäfte.

Frukt och grönsaker är bra för kroppen.

 

Text och bild: Katharina Olofsson