Rektor med fokus på skolbibliotek – Bäckagårdsskolan

Ann Edvik i bibliotek.

– Skolbiblioteket bidrar verkligen till ökad måluppfyllelse på skolan.

Med dessa ord inleder Ann Edvik, rektor på Bäckagårdsskolan, vår andra film i serien där vi fokuserar på skolbibliotek. För Ann är det tydligt hur en skicklig skolbibliotekarie kompletterar lärarna och faktiskt bidrar till hela 600 elevers ökade resultat. Ett medvetet arbete med ett tydligt fokus på elevernas lärande har gjort att skolan två år i rad fått utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass.

– Skolbiblioteket bidrar till ökad likvärdighet och social hållbarhet, genom att man ger alla barn möjlighet att upptäcka läsintresse. Skolbiblioteket ger alla barn möjlighet att lära sig att navigera i informationsflödet. Att ha en skolbibliotekarie som vet vad just jag är intresserad av gör att alla kan utveckla sitt läsintresse. En skolbibliotekarie bidrar till helheten, säger Ann Edvik, rektor på Bäckagårdsskolan.

Med fokus på både läslust och läsförståelse

I biblioteket arbetar skolbibliotekarie/mediepedagog Maria Schedvin och för henne handlar allt arbete om skolutveckling. Hon har ett nära samarbete med skolans lärare, och skolbiblioteksverksamheten har en tydlig förankring i läroplanen. Hon jobbar väldigt medvetet med alla skolans klasser med fokus på både läslust och läsförståelse. Men även källkritik och informationshantering är centrala delar i Marias arbete.

Politiker på besök

När Bäckagårdsskolan för en tid sedan hade politiker på besök passade de på att fråga några elever om de ansåg att skolbiblioteket bidrar till ökad måluppfyllelse… Hör vad eleverna svarade och se Ann reflektera över skolbibliotekariens betydelse på skolan.

Text: Karin Ahlstedt

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.