Rektor med fokus på skolbibliotek – Tingdammsskolan

Tre kvinnor samtalar.

Sommaren 2015 satsade Tingdammsskolan på att anställa en skolbibliotekarie på heltid, i augusti tillträdde Lisa Hamfors sin tjänst. Kerstin Sjöberg, rektor på Tingdammsskolan, motiverade anställningen med att hon verkligen menar allvar med biblioteksverksamheten. Och då krävs det en utbildad bibliotekarie.

– En utbildad bibliotekarie har andra kompetenser än lärarna och är därigenom ett stöd för hela verksamheten. Skolbibliotekarien kompletterar läraren med sina spetskompetenser inom informationskompetens och litteraturförmedling. På så sätt underlättas lärarnas arbete. Detta ger fler elever möjlighet att nå målen, poängterar Kerstin Sjöberg, rektor på Tingdammsskolan.

Rektorn som möjliggörare

Lisa har inte arbetat så länge i Malmö, men hon känner att det är ett bra arbetsklimat på Tingdammasskolan. Och det finns en skolledning som har ett starkt engagemang och tydliga mål med verksamheten. Lisa kan redan se att Kerstins syn och vilja med skolbiblioteksverksamheten avspeglar sig är lärarnas förhållningssätt. En ensam skolbibliotekarie kan genom sitt brinnande engagemang och sina värdefulla kunskaper driva igenom och utveckla väldigt mycket. Men det krävs en rektor som ser betydelsen av skolbiblioteket som en pedagogisk resurs för att bibliotekariens arbete ska få genomslagskraft. Kerstin lyfter skolbiblioteket i många olika sammanhang och agerar möjliggörare. Inte minst är det viktigt att avsätta medel  till biblioteket, menar Kerstin.

Skolbiblioteksverksamheten börjar ta form

Biblioteksverksamheten på Tingdammsskolan är fortfarande i sin uppstart. Arbetssätt, strukturer och samarbeten håller sakta på att byggas upp. Kerstin betonar dock att Lisa kommit in i arbetet väldigt snabbt och har redan blivit en naturlig del i skolans verksamhet.
– Lisa är en resurs och tillgång på skolan, säger Kerstin.
Se vår film där jag intervjuar både Lisa och Kerstin i hur de ser på skolbiblioteksverksamheten på skolan.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Text: Karin Ahlstedt