Religionens roll i klassrummet

Religionens roll i klassrummet står på schemat när det är dags för höstens antirasistiska skolnätverksträff. Bakom nätverket står som tidigare, Ungdom Mot Rasism, Tillsammans för Sverige och Pedagogisk Inspiration Malmö. Speciellt inbjuden för dagen är Kerstin Von Brömssen, religionsvetare och docent i ämnesdidaktik, som föreläser om just begreppet ovan. Clara Sjöberg och Sara Eklind från Tillsammans för Sverige är också på plats och på olika sätt förmedlar sin berättelse om tro.

– Min tro ger mig inga enkla svar men den ger mig en grund att stå på. Min tro ger mig frihet men den ger mig också ansvar, säger Clara om hur det är att leva som ung och uttalat kristen.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

– Det är som att jag blev uppvuxen i ett och samma land, med två kulturer, med en fot i det ena läget och en fot i det andra, menar Sara. Att vara judinna ser hon som en självklar del av hennes identitet.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

I Lgr 11 står det att undervisning i ämnet religionskunskap ska ge ”eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållande och skeenden i samhället, samt reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet”

Kerstin Von Brömssen
Kerstin Von Brömssen

Sverige är idag på många sätt ett mångreligiöst samhälle. Det visar sig inte minst i klassrummen. Kerstin Von Brömssen pratar om hur skolan har gått från en monokulturell till mångkulturell skola. Det sätter vikten av att ta reda på hur andra tänker och ämnet religionskunskap i fokus. Samtidigt befinner vi oss i ett förändrat utbildningslandskap där ämnet religionskunskap kan komma att stå i skuggan av andra ämnens legitimitet. Från och med vårterminen 2016 genomförs inte nationella prov i SO i årskurs 6. Som stöd för bedömning kommer istället frivilliga ämnesprov att erbjudas i Skolverkets bedömningsportal. Respektive enskild lärare avgör om ämnets centrala förmågor ska prövas. Det finns gott om skilda röster om provs betydelse och verkan men vad händer med likvärdighet och ämnesstatus när enskilda lärare ges möjlighet att välja?

Kerstin von Brömssen menar att undervisning kan vara som att balansera på en smal lina. Ibland hamnar en i diket. Ett ämne som religionskunskap kräver närvaro och sammanhang och som lärare bör man hela tiden fundera på utifrån vilka perspektiv en bör redovisa och hur en belyser religion i klassrummet?

I ett sekulariserat land som Sverige kan vara något svävande, något som är svårt att ta på och greppa om. Det, i kontrast till att många ungdomar samtidigt lever väldigt nära sin religion, gör att klassrummet bör vara en trygg plats för frågor som rör identitet och livsfrågor.

Kerstin Von Brömssen ställer frågor som hur lärare kan få till en utmanande undervisning på sin spets. Hon betonar vikten av att ta vara på erfarenheter och berättelser som finns i klassrummet.

– Vi lever alla i en berättelse, mer eller mindre, präglade av kultur, tradition och religion. Frågan är vilka erfarenheter elever har som läraren kan ta hand om, säger hon.

– Livsfrågor är inte enkelt att samtala om. Hur får vi elever att fundera på djupet och hitta en lokal kontext, frågar hon åhörarna.  Så fort en lärare undervisar så bearbetas identitet. I mötet med andra människor, det som i skolan sker i klassrummet, skapas möten – vi blir till.

Skolan kan på så sätt ses som socialt laboratorium där olika berättelser ska få ta plats. Kerstin Von Brömssen pratar om religious literacy och  återkommer flera gånger till inledningstexten för ämnet religionskunskap i Lgr 11; ”kunskaper om religioner och andra livsåskådningar är viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor”.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

 

Text och foto: Marina Walker
Film: Chris Munsey