Resan fortsätter på hemmaplan

Vy över Seattles skyline.

Att delta på TESOL kräver god förberedelse och innebär långa och intensiva dagar, ibland från kl. 8.00 på morgonen till 18.00 på kvällen.  Förflyttningstid mellan föreläsningarna var kort (15 minuter). Ibland skulle vi dessutom byta byggnad och hitta rätt lokal och när föreläsningarna väl var igång fanns det lite tid för att processa innehållet som ofta låg på en hög akademisk nivå. Den förberedelse med val av olika föreläsningar som vi gjorde inför konferensens start var därför väl investerad tid.

Hemkomna till Malmö har vi nu börjat sammanfatta och processa våra intryck, tankar och nyförvärvad kunskap. Konferensen har gett oss många trådar att spinna vidare på men tre ämnesområden har särskilt fångat vårt intresse. Dessa är:

Respons i uppsatser

  • Vilken typ av respons är effektiv för elevernas lärande och progression?
  • Hur kan läraren bedöma effektivt men samtidigt utvecklande för eleven utan att drunkna i rättningsarbete?

Läsförståelse

  • Vilka metoder fungerar för att stötta elevernas läsutveckling?

Akademiskt skrivande

  • Vilken grammatik behövs för det akademiska skrivandet? Hur utvecklar man en vetenskaplig stil?
  • Hur skriver man självbärande texter med referenser till andra källor?

Det blev tydligt för oss att detta är tre områden som lärare över hela världen intresserar sig för och ser som utmaningar.

Under våren kommer vi att återkomma med fler inlägg om just om dessa områden.

 

 

Mässhall med stora glasfönster.
Washington State Convention Center
Stor åhörarsal med stor duk längst fram.
En av många välbesökta föreläsningar.

 

 

 

/Anna, Fredrik, Kristina och Marie

 

Läs gärna våra andra inlägg här.