Richard Wester – ”Varför klyddar läraren till det?” – Matematikundervisning utifrån ett elevperspektiv

Porträtt av Richard Wester.

– Kan vi inte bara räkna i boken idag? Vi har aldrig matte numera…

Har du som lärare varit med om att du vill testa något nytt i din undervisning, men du möts av skepsis från eleverna istället för engagemang. Egentligen så tror du på idén och är övertygad om att aktiviteten inbjuder till ett större lärande. Men varför detta motstånd från eleverna då? Egentligen så borde väl eleverna välkomna en mer lustfylld undervisning.
I denna föreläsning kommer det presenteras resultat från studien ”Matematikundervisning utifrån ett elevperspektiv” (Wester, 2015). Studien lyfter fram elevperspektivet när undervisningspraktiken förändrades genom att eleverna i åk 7 bytte lärare. Eleverna gick från en traditionell matematikundervisning till en mer reformvänlig.

Richard Wester är lektor (matematikens didaktik) för grundskolan i Lunds kommun, samt lärare i matematik, NO och teknik åk 4-9 på Genarps skola.