”Rytmen finns i språket”

Mängder av kvastar sopar.
Barn från Gånglåtens och Pianots förskola fick använda sin fantasi för vad kvasten kunde bli.

Kvastar i barnstorlek har placerats i en ring på golvet. Med hjälp av två pedagoger dröjer det inte lång tid förrän barnen sopar golvet rytmiskt i takt till en ramsa. Stomp, att skapa musik och rytmer av vardagliga ting, har visat sig vara populärt bland barnen och är en av flera aktiviteter under språkveckan.

Just nu firas förskolornas språkvecka med massor av aktiviteter runt omkring i Malmö. Under måndag-torsdag pågår minst sex olika aktiviteter per dag som förskolor kan anmäla sig till och veckan avslutas med en stor festival i Folkets park på fredag.
– Syftet är att belysa språkligheten, att ge det en extra svung. Det talas jättemånga olika språk i våra förskolor. Det gjordes en språkkartläggning som kom fram till att vi har drygt 120 olika språk, säger Jessica Borjo som är samordnare för språkveckan och fortsätter:
– Vi vill visa på mångfalden men också lyfta de kreativa språken till exempel dansen. Vilka möjligheter har vi utanför det talade språket? Vi vill inspirera till ett ”språkande arbete”.

Arbetet fortsätter

Det har varit ett hårt tryck på aktiviteterna och många har blivit fullbokade direkt. En av dem är Stomp som Maria Rundquist Visser, specialpedagog, och Annika Josefsson, rytmikpedagog, lärt ut på kulturhuset Mazetti, i Kreativt lärcentrums lokaler. Stomp kommer från början från England och handlar om att skapa musik och rytmer av saker vi har i vår vardag. Bland annat fick barnen varsin kvast att skapa ljud tillsammans med och en stund in i det timmeslånga programmet skapade barnen även musik och rytm med hjälp av gamla konservburkar, ketchupflaskor och Pringles-rör. Barn sitter på golvet med pysselmaterial framför sig.
– Våra kroppar följer musiken – vi hör något och omsätter det i vår kropp. Detsamma gäller språket, rytmen finns i språket, förklarar Annika Josefsson.
Både Marias och Annikas förhoppningar är att pedagogerna tar med sig inspirationen de får tillbaka till förskolan och fortsätter att skapa rytm och musik tillsammans med barnen.

Text  och bild: Matilda Lundahl