Så här gör du för att skapa psykologisk säkerhet i din verksamhet

Två knutna nävar möter varandra.

Edmondsons forskning visar att det finns specifika ledarbeteenden som möjliggör detta. Beteendena präglas av öppenhet och lyssnande (konkret tips till dig som chef; ställ frågor och coacha! Fråga om känslor i olika situationer. Sätt upp spelregler för gruppen!)

Ledaren modellerar själv ett beteende som uppvisar sårbarhet och felbarhet (konkret tips till dig som chef; sätt ord på osäkerhet, berätta om misstag och lärande!). Hen involverar sina medarbetare i olika frågor och ber om feedback (konkret tips till dig som chef att fråga medarbetare; vad kan jag göra mer av, mindre av?)

Ledaren ser till att alla kommer till tals vid möten (konkret tips till dig som chef; planera in olika metoder för detta vid möten) och att tillit skapas mellan de enskilda medarbetarna i gruppen (konkret tips till dig som chef; planera in metoder för att lära känna varandra under möten och samarbeten). Ledaren skapar en miljö där det är okej att träna och få göra fel (konkret tips till dig som chef; skapa forum för träning och för utbyte av erfarenheter. T ex rotera vem som håller i era möten eller bygg in ”Veckans vad vill jag träna på” och gör verkstad av det – som en mötespunkt. Sist men inte minst – Peka på möjligheter i alla situationer!).

Hen ser till att nödvändig information delas i teamet (konkret tips till dig som chef; bygg in tid och möjlighet för detta vid möten!) och att önskvärda beteenden belönas (konkret tips till dig som chef; ge återkoppling både på grupp- och individnivå – ofta! Ge positiv uppskattning! Hantera konflikter!) Ledaren understödjer samtal om och utveckling av olika roller (konkret tips till dig som chef; använd mötestid konstruktivt!)

Läs mer om forskningen bakom psykologisk säkerhet här. 

Önskar du som skolledare stöd i arbetet kring hur du kan arbeta med psykologisk säkerhet i ditt ledarskap för verksamheten på din skola, så går det bra att göra en beställning här.

Text: Tina Rörgren