Samarbete över sundet för åk 8

Öresundsbron sträcker sig över havet.

Sökes: Skola med tre paralleller i årskurs 8 (kommande skolår) i Malmö eller närliggande kommuner för skolsamarbete över sundet. Finnes: Lärare och elever på Tove Ditlevsens skola på Vesterbro i København som vill arbeta utifrån inspirationsmaterialet ”Elevernas stadsvandring” i ämnet historia. Materialet hittar man här:

Det kom ett mail från en lärare i København, som hittat materialet Elevernas stadsvandring på www.skoletjenesten.dk. Hon vill gärna arbeta med det och med en svensk klass – helst tre, för hon har själv så många paralleller i årskurs 8. Om du som läser detta är intresserad, men bara har en eller två klasser så hör av dig till mig i alla fall.

Läraren beskriver Tove Ditlevsens skola så här: ” Vi er en skole midt på Vesterbro i København, skolen ligger meget tæt på Københavns Hovedbanegård. Vi kalder os for klimaskole, vores elever arbejder meget i teams og er rigtig meget på tur, da vi er ude af skolen hver fredag. ”

”Elevernas stadsvandring” är ett inspirationsmaterial, som ger idéer till hur elever kan arbeta med stadens historia och som slutprodukt genomför en stadsvandring/stadsorientering, med en annan klass som deltagare.
När eleverna omvandlar sina kunskaper till en stadsvandring eller stadsorientering så lär man känna sin stad och dess historia. Eleverna arbetar mot ett tydligt mål och tränar sig på att förmedla sin kunskap i någon form. Men hjälp av staden kan man också tydligt illustrera hur människors levnadsvillkor förändrats genom olika tider. Man kan göra detta inom olika teman och tidsperioder, som renässansen, industrialisering och välfärdssamhället.
Intresserad av samarbete med Tove Ditlevsens skole? Hör av dig till mig:
marianne.bomgren@malmo.se eller mb@skoletjenesten.dk