Samarbetsprojekt kring historiebruk

Gammalt foto av Stortorget i Malmö.

I måndags, 19/11, träffades lärare och kulturarvspedagoger i Ystad. Under dagen diskuterades vad historiebruk är, men även hur vi kan jobba med det i skolan och varför det är viktigt.

Kulturarvspedagogerna i sydöstra Skåne vill stödja lärare i undervisningen när det gäller historiebruk, men frågan är hur man möjliggör detta. I projektet SKUTT (Samverkansgruppen för kulturpedagogisk utveckling och teori) som består av Glimmingehus, Klostret i Ystad och Österlens museum, har kulturarvspedagogerna samarbetat för att ta fram material som är relevant för skolorna. Eftersom S:t Petri skola i Malmö har jobbat aktivt med historiebruk var historielärarna inbjudna för att berätta hur de praktiskt arbetar med historiebruk i undervisningen. Pedagogisk Inspiration fick då också chansen att berätta lite om Pedagogiska kartor och tillgängligheten av det lektionsmaterial som samproducerats med S:t Petri skola. Den här dagen var det givetvis fokus på historiepaketen. De som är färdigställda för gymnasieskolan och som behandlar historiebruk är de två blåmarkerade platserna, Karl X Gustav och Mazettihuset.

Precis som på Österlen behöver lärarna stöd i att ta fram relevant material. De lektionspaket som tas fram i historia och läggs ut på Pedagogiska kartor sker i samarbete med Stadsarkivet och Malmö museer. Detta för att få ett djup i materialet och lyfta fram autentiska källor.  

För att knyta an till teorin inledde Björn Magnusson Staaf, lektor och ämnesansvarig för museologi vid Lunds Universitet, med ett föredrag och hur synen på historia har förändrats med koppling till museer och skolverksamhet. En ytterligare fördjupning i ämnet fick vi när Stefan Nyzell, docent i historia vid forskningsmiljön Historia och historiedidaktik vid Malmö Universitet, berättade om vad historiebruk är, hur det fungerar och varför det är viktigt.

Arbetet med historiebruk fortsätter både på Österlen och i Malmö. Precis i skrivande stund läggs Malmö Folkets Park upp och arbete med MFF och vita bussarna har påbörjats. Vi hoppas kunna presentera och dela med oss av dessa lektionspaket i historiebruk till våren.