Seger eller död – historiebruk i praktiken

Konstverk med svenska soldater.

Vi lever sannerligen i en tid då det är lätt att koppla undervisningen till läroplanen. Sverigedemokraternas chefsideolog Mattias Karlssons öppna FB-inlägg från 10/9 är en klockren lektion i historiebruk och från den är det sedan lätt att göra ytterligare paralleller till hur politiska partier ofta använder historiebruk för att ge historisk tyngd till sina egna idéer eller för att misstänkliggöra andra partiers idéer.

Resursen för att inspirera finns givetvis tillgänglig på Malmö delar. 

Text: Christoffer Krämer