Skapa digitala spel – en demokratisk möjlighet till framtida jobb?

Oscar sitter på en bänk på Holmaskolans skolgård, i bakgrunden syns skolan och lekande barn
Oscar Wemmert, spelutvecklare och grafiker.

”Hur många av er spelar tv-eller datorspel på fritiden?” Alla elever i klassrummet räcker entusiastiskt upp handen.

Det är grafikern, spelutvecklaren och spelpedagogen Oscar Wemmert som frågar de två klasserna i åk 3 på Holmaskolan. Han fortsätter med att fråga vilka spel de spelar och varför de gillar just det spelet så mycket. En del verkar gilla att bygga saker, andra att samla på olika saker i spelen och ytterligare några tycker om att klara olika banor eller pricka målet.

Jag tänker i mitt stilla sinne att barn verkar ha samma intressen när de leker i den digitala världen som när de leker på skolgården.

”Utvecklingen har gått väldigt fort framåt när det gäller digitala plattformar för våra barn och unga. Vi vuxna pratar fortfarande om IRL (In Real Life) och den virtuell verkligheten eftersom vi ofta skiljer på vårt digitala liv och vårt analoga liv men barn och unga gör sällan det”, berättar Oscar när vi samtalar efter dagens workshop. ”För dem är det samma värld, de umgås med sina vänner, leker, läser, lär och upplever lika mycket genom digitala plattformar som på andra arenor.”

Efter dagens introduktion av digitala spel och genomgång av olika ord, uttryck och typiska element i ett digitalt spelberättande ska eleverna jobba vidare på egen hand. De ska i grupp skapa en berättelse och rita en bakgrund till sin huvudkaraktär och rekvisita, så kallade ”sprajtar”, som Oscar ska hjälpa dem att väcka liv i nästa gång de ses. Nästa gång ska karaktären, rekvisitan och bakgrunden flytta in i det digitala verktyget Scratch. Där ska eleverna sedan få programmera hur de ska röra sig och skapa ett spelmoment där man hjälper huvudkaraktären med ett problem. Detta är det man måste klara för att vinna spelet.

Oscar har i över 20 år jobbat med att skapa spel för barn och unga och ville utforska mer kring barn och digitala spel och hur de själva kan bli mer aktiva producenter. Han brinner för digitala spel som konstnärligt och kulturellt uttryck och menar att spelkunnighet är en av delarna i MIK-”blomman” som är lika viktig att lyfta fram som andra delar.

”Demokratiseringen av att göra spel påminner om det som film har gått igenom. Alla kan idag filma högupplöst med sina smarta telefoner, vilket är fantastiskt, men det betyder inte att de har kunskapen som krävs för att göra en intressant film. Det ger otroliga möjligheter att uttrycka sig, men det kan krävas djupare kunskaper i att berätta en spännande historia, ljussätta, klippa, ljudlägga etc. för att kunna jobba med det.

Att jobba med att skapa digitala spel professionellt är liksom filmskapande och andra hantverk väldigt tidskrävande.”

Min reflektion efter dagens besök på Holmaskolan är att deras treor kommer att vara lite bättre rustade att möta den digitala spelvärlden framöver. Nu har de fått en förståelse för hur en spelmakare tänker och även fått egna verktyg att börja skapa spel. Eftersom de fått veta hur många olika konstnärliga kompetenser som krävs för att ett spel ska bli till har det också synliggjorts en mängd kreativa jobb man kan ha i vuxenlivet… och det passar ju bra när man växer upp i Malmö som just nu klassas som Europas spelhuvudstad.

Fakta:
Just nu har Oscar ett regionalt uppdrag att utveckla spelpedagogiken i samarbete med Film i Skåne, Spelens hus, Sverok samt spelorganisationen Game Habitat. Läs mer här.

Läs mer om Oscar och hans arbete på hans webbplats. Här kan du också hitta länkar till spel som elever har skapat. www.gameflame.se