Skolbibliotek i fokus: Bäckagårdsskolan

Fakta om Bäckagårdsskolan.Bäckagårdsskolan ligger lite i utkanten av Malmö. För några år sedan hittade skolans ledning den bibliotekarie som hade just de kompetenser de eftersökte. Maria Schedvin anställdes som mediepedagog.

När vi träffar henne är hon som mest uppfylld av Lgr 11, då källkritik och informationshantering får stort utrymme i den. Hon menar att den  är ett stöd när hon ska lägga upp en strategi där hennes kompetens blir utnyttjad på bästa sätt i alla arbetslag. För allt arbete handlar om skolutveckling. Hon har ett f-9-perspektiv  i allt hon företar sig och glömmer ingen. Se filmen och lyssna på all den klokskap hon har att förmedla. Hon har en kompetens som inte går att avvara till något pris!

Text: Görel Reimer

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.