Skolbibliotek i världsklass 2021

Unga människor med slitna jeans sitter framför dator och håller händerna på tangenbordet

Stärkta kriterier
Utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass har delats ut av fackförbundet DIK sedan 2013. Skolor nominerar sin skolbiblioteksverksamhet och besvarar ett frågeformulär för att visa på hur skolbibliotekets verksamhet är en del av skolans verksamhet.

I år har nomineringsförfarandet utvecklats och kriterierna utökats. Detta för att tydligare se att skolbiblioteken verkligen är en del i skolans verksamhet och att utvecklingsarbetet sker i ett samarbete och med en tydlig koppling till det systematiska kvalitetsarbetet.

Bakgrunden till detta är också en tydligare koppling till förslagen i utredningen Skolbibliotek för bildning och utbildning som nu även lyser igenom i nomineringsförfarandet till Skolbibliotek i världsklass.

”Skolbibliotek i världsklass är inte en värdering av den enskilda skolbibliotekariens arbete, utan en bedömning av i vilken grad skolbiblioteket utgör en del av skolans systematiska kvalitetsarbete. Ambitionen med de nya kriterierna är att skolbibliotekets roll i skolans pedagogiska verksamhet ska bli tydligare.” (DIK)

Malmö fick flest utmärkelser i Sverige
Så, trots ett tuffare ansökningsförfarande kan vi gratulera nio skolor i Malmö till ett Skolbibliotek i världsklass! Åtta grundskolor och en gymnasieskola. Det är extra roligt att se att Malmö nationellt sett har allra flest Skolbibliotek i världsklass sett till kommun. Det speglas såklart i att allt fler skolor i Malmö väljer att rekrytera fackutbildade bibliotekarier till sina skolbibliotek. En tydlig trend som vi sett de senaste åren.

Men det handlar såklart inte enbart om det. Det behöver finnas förutsättningar för att skolbiblioteksverksamheten kan bli en angelägenhet för hela skolan. Genom att skapa goda förutsättningar för samverkan och samarbete mellan skolbibliotekarie, lärare och övrig skolpersonal och se till att skolbiblioteket har hög status på skolan kan skolbibliotekets verksamhet vara en kraft som gör skillnad.

Förutsättningarna behöver rektor skapa. Och rektorns syn på skolbibliotekets verksamhet är viktig! Några frågor som man behöver ställa sig är:

  • Hur används skolbibliotekets verksamhet för att stärka skolans demokratiska uppdrag?
  • Vilken roll har skolbiblioteksverksamheten i värdegrundsuppdraget?
  • Hur säkerställer vi att skolbibliotekets verksamhet stärker såväl elevernas språkliga förmåga som digitala kompetens?
  • Hur ser vi till att skolbibliotekets verksamhet VERKLIGEN är en del av skolans verksamhet?

Stort grattis till alla Skolbibliotek i världsklass i Malmö!
Fridhemsskolan
Munkhätteskolan
Möllevångsskolan
Oxievångsskolan
Pauliskolan
Rosengårdsskolan
Sofielundsskolan
Stapelbäddsskolan
Tingdammsskolan!

Vill du läsa mer om skolbibliotek och verksamhetsutveckling i Malmö?
Skolbiblioteket och det systematiska kvalitetsarbetet
Skolbiblioteksutveckling i kollegialt samarbete
Skolbiblioteksutveckling genom nätverkande