Skolbibliotek i världsklass – tio i Malmö stad!

Medalj för skolbibliotek i världsklass.

Det finns många fina priser och utmärkelser i skolans värld. När det handlar om skolbibliotek är en av de finaste den utmärkelse som fackförbundet DIK utnämner årligen Skolbibliotek i världsklass. För varje år som utmärkelsen har delats ut har fler och fler skolbiblioteket lyckats bli i världsklass. I år var det sjunde året som utmärkelsen delades ut och det märks att den lämnat större och större avtryck i skolans verksamhet. I år var det hela 64 skolor som fick utmärkelsen!

För Malmö stads del har det skett en fantastisk utveckling. 2018 fick fyra skolbibliotek i Malmö utmärkelsen och bara ett år senare levererar tio stycken skolbibliotek sådan hög nivå att man får utmärkelsen. Det är alltså mer än en fördubbling! Vad kan detta tänkas bero på?

Tydliggöra funktionen
I arbetet som skolbibliotekarie är det viktigt att tydliggöra och skapa förståelse för skolbibliotekariens roll och funktion. Först då kan ens kompetens på riktigt vara en del av skolans verksamhet. I Malmö har flera rektorer ökat sin förståelse inför rollen som skolbibliotekarie. Inte minst efter den utbildning som hölls på Pedagogisk inspiration i höstas då flera skolor med rektor, skolbibliotekarie och IT-pedagog från samma skola fortbildades i sina roller, funktioner och diskuterade förväntningar och uppdrag. Om vi inte vet var vi är – hur ska vi då kunna ta ut riktning?

Rektorn som katalysator
Rektorn är den viktigaste personen för skolbiblioteksutveckling. Det är rektorn som skapar förutsättningarna för skolbibliotekarien att utveckla, förvalta och driva verksamheten framåt. Att dessutom ge ett rimligt och utvecklande uppdrag utifrån skolan och dess elevunderlag (som såklart skiljer sig milsvida åt från skola till skola) är inte det lättaste och bör utvecklas i ett tätt samarbete med skolbibliotekarien. Rektorer blir också inspirerade av andra rektorer och ett exempel är de skolor i Oxie som fördubblat antalet skolbibliotekarier på bara några år och där två av skolorna i år fick Skolbibliotek i världsklass.

Samarbetet är viktigt
Det är en tydlig trend att flera skolor i Malmö satsar på att ha ett team i skolbiblioteket bestående av skolbibliotekarie och it-pedagog. Detta är såklart en vinst för rektor som kan driva skolbiblioteksutveckling med stöd både i digitalisering, läsfrämjande och MIK. Det är även en vinst för teamet som hamnar i en gemensam grund och ingång. En annan möjlig förklaring till utvecklingen i Malmö kan vara att Lgr11 (läroplanen i grundskolan) i ännu större utsträckning betonar att skolbiblioteket skall användas som en pedagogisk resurs i undervisningen förstärker också skolbibliotekariens status. Ett rum kan inte vara en pedagogisk resurs, det måste finnas en kompetens som kan skapa förutsättningarna.

Skolorna i Malmö som fick utmärkelsen 2019 är dessa:
Fridhemsskolan, Område A
Möllevångsskolan, Område D
Oxievångsskolan, Område E
Pauliskolan, Gymnasieförvaltningen
Rosengårdsskolan, Område C
Rönnenskolan, Område D
Rörsjöskolan, Område C
Stapelbäddsskolan, Område B
Tingdammsskolan, Område E
Örtagårdsskolan, Område C

/Maria Schedvin, utvecklingssekreterare med fokus på skolbiblioteksutveckling i Malmö stad

Andra relevanta länkar som kan bidra till nya tankar kring skolbiblioteksverksamhet och skolbibliotekarierollen:
Skolverkets sida om skolbiblioteksutveckling
Här är årets Skolbibliotek i världsklass
Värdet av skolbibliotek, Pamela Schultz Nybacka