Skolbibliotekets funktion i fokus

Fem personer sträcker fram knuten näve.

Skolbibliotekets verksamhet bygger på ett tydligt mål från läroplanen (Lgr11). Det säger att

”Skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens” (Lgr11)

I det tydliga målet kan vi konstatera följande:
1. Skolbiblioteket är inte ett rum. Ett rum kan inte stärka elevernas språkliga förmåga eller digitala kompetens. Det behövs en person med rätt kompetens.
2. Skolbibliotekets verksamhet skall användas som en del i undervisningen. Det betyder att allt samarbete mellan skolbibliotekspersonal och lärare måste bygga på den undervisning som sker dagligen, som en del i undervisningen.
3. Fokus 1 i skolbibliotekets verksamhet är att stärka elevernas språkliga förmåga. Läroplanen ger oss vadet, men inte huret. Det är huret som skolbibliotekspersonal, lärare och rektorer tillsammans skapar utifrån sin skolas specifika behov.
4. Fokus 2 i skolbibliotekets verksamhet är att stärka elevernas digitala kompetens. Läroplanen ger oss vadet, men inte huret. Det är huret som skolbibliotekspersonal, lärare och rektorer tillsammans skapar utifrån sin skolas specifika behov.
5. De två fokusen är likställda, det vill säga; de är lika viktiga. Hur mycket tid lägger du som skolbibliotekspersonal på att främja den språkliga förmågan respektive att stärka den digitala kompetensen? Vilka fortbildningsinsatser behöver du för att kunna driva dessa båda fokus? Detta är frågor som du behöver diskutera med din rektor. För det är det här som är din uppdragsbeskrivning. I allt du gör är detta det fundamentala som verksamheten vilar i. Och upplever du att du inte har ett tydligt uppdrag – använd målet som en språngbräda i samtalen med din rektor!

Så här stärker du din digitala kompetens i höst
I höst har du som arbetar i Malmö stad möjlighet att stärka din kompetens när det gäller fokus 2, att stärka elevernas digitala kompetens. För att du ska kunna stärka elevernas digitala kompetens måste du också stärka din i den föränderliga tid som råder.

Tisdagen den 24 september kommer universitetslektorn och docenten Tomas Nygren och föreläser. Hans föreläsning heter Fakta, fejk och fiktion – skolans och skolbibliotekens utmaningar i den digitala demokratin och handlar om vad som krävs för att ta sig an det nya medielandskap som vuxit fram och vilka förhållningssätt skolan behöver ha.
Du anmäler dig här.

Måndagen den 14 oktober genomförs kursen Skolbibliotekets roll vid skolans digitalisering. Den utgår från vilken roll skolbibliotekarien kan ha vid skolans digitalisering. Hur kan rektor använda skolbibliotekariens kompetens i digitaliseringsarbetet på skolan och vad ställer det för krav på skolbibliotekariens uppdrag? Detta är en eftermiddagskurs (14-16.30).
Du anmäler dig här.

Onsdagen den 13 november kommer skolbibliotekskonferensen Skolbiblioteket spelar roll! Med fokus på MIK i teori och praktik att gå av stapeln på St Gertrud i Malmö. Den riktar sig till skolbibliotekarier och annan skolbibliotekspersonal, lärare, it-pedagoger och rektorer. Konferensen innehåller såväl kopplingar till forskning och teori som till praktiska exempel från verkligheten.
Du anmäler dig här.