Skolbibliotekets roll vid skolans digitalisering

Telefon visar bokhyllor fulla med böcker.

I veckan träffades en grupp med bred kompetens för att fördjupa sig i skolbibliotekets roll vid skolans digitalisering. Skolbibliotekarier och annan skolbibliotekspersonal, it-pedagoger och rektorer samt administrativa chefer samlades på Utvecklingsavdelningen på Rönnen.  

Skolbibliotekets uppdrag
Diskussionerna utgick från det mål i läroplanen som sätter riktningen för skolbibliotekets verksamhet. Det säger att ”skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens”. 

För den som arbetar i skolbiblioteket innebär det att de två ben som verksamheten står på är det läsfrämjande samt den digitala kompetensen. Dessutom ska skolbibliotekets verksamhet vara integrerad med skolans verksamhet och användas som en del i undervisningen. Det är också det forskning lyfter fram som en framgångsfaktor, att det är i själva samarbetet mellan skolbibliotekarie och lärare som framgången ligger för eleverna. 

Styrda diskussioner utifrån uppdragen
Gruppen fick därefter två övningar. Den första var ett VENN-diagram med två cirklar som överlappade varandra. Under rubriken Stärka elevernas digitala kompetens skulle grupperna diskutera och jämföra funktionerna IT-pedagog och bibliotekarie. Vem gör vad? Och vilka gemensamma kompetenser besitter uppdragen? Som utgångspunkt fick deltagarna titta på de uppdragsbeskrivningar som finns på Malmö stads grundskoleförvaltning. Många liknande formuleringar i uppdragen kring det som rör den digitala kompetensen. Det är inte helt lätt att urskilja skillnaderna i uppdragen. Kanske är det också det som gör de båda uppdragen upplevs som otydliga och lätta att innefatta precis allt som rör digitaliseringen på skolan. 

Nuläge och vision
Nästa uppgift handlade om att knyta de båda benen läsfrämjande samt digital kompetens till sin skola och skolbibliotek. Vad gör du just nu och vilken vision har ni på er skola? Utifrån diskussionerna från de andra i gruppen med andra erfarenheter från skolbiblioteksutveckling kunde grupperna jämföra sina skolor samt dra nytta av varandras erfarenheter. 

Utvecklingsarbete är en förutsättning
Att skapa sammanhang och mötas över gränserna för att diskutera sin roll i förhållande till andra tror jag är ett sätt att synliggöra kompetensen. Det är också nödvändigt att se över funktioner på skolan som har liknande uppdrag. För kan de hitta sina roller tillsammans och utveckla verksamheten med kompetenser i befruktande skärningspunkter nås mål med större effekt och styrka. Två frågor att ta med sig tillbaka till verksamheten fick deltagarna med sig.

  • Hur kan ni tydliggöra uppdragen på er skola?
  • Vilken effekt vill ni åstadkomma med skolbibliotekets arbete?

Två enkla frågor med komplexa svar. Svar som behöver lyftas i större sammanhang med all personal och ledning på ens skola. Och utvärderingarna från kursen visar på att det finns ett stort behov av att prata om sina respektive uppdrag. 

Är du nyfiken på att göra samma sak på din skola?
Här hittar du länk till uppdragsbeskrivningarna och övningarna om du själv vill använda i ditt arbete på din skola.