Skolbibliotekskonferens med fokus på MIK i teori och praktik

Martin Törnros från Mikoteket föreläser för fullsatt konferens.
Martin Törnros från Mikoteket föreläser för fullsatt konferens.

2017 hölls den senaste skolbibliotekskonferensen Skolbiblioteket spelar roll. Då var underrubriken “Så bidrar skolbiblioteket till måluppfyllelse och skolutveckling”. 2017 var det helt rätt fokus då det fanns 17 fackutbildade skolbibliotekarier på grundskolebiblioteken. Sedan 2017 har 17 blivit 29 och med det i åtanke kunde vi forma en konferens i en annan riktning. Årets konferens underrubrik var istället “Med fokus på MIK i teori och praktik”.

Och det är en märklig känsla att planera en konferens ett halvår längre fram. I juni bestämdes datum och då är känslan av tid oändlig, samtidigt som ett heldagsprogram som ska kännas angeläget för många ska snickras ihop. Jag blev nöjd med alla programpunkterna då jag både vill ha med teorier som praktiska exempel som alla direkt kan knyta till sin verksamhet.

Så. Onsdagen den 13 november fyllde vi en konferenslokal på St Gertrud med skolbibliotekarier från grundskola och gymnasium, rektorer, IT-pedagoger och skolbibliotekspersonal. Programmet visade både på bredd och djup inom olika aspekter av MIK (medie- och informationskunnighet) och det fanns utrymme för spontana samtal under dagen.

Grundskoledirektör Anders Malmquist inledde dagen med att välkomna alla. Därefter tog professor Olof Sundin över vars föreläsning handlade om Källkritik, sökkritik och källtillit. Dagen fortsatte med två skolbibliotekarier, Memme Chatfield och Hanna Carlsson som byggt strukturer på lite olika sätt för lektionshantering samt att dela med sig. MIK-portalen samt Skolbibliotekslektioner är båda två värda ett besök för den som arbetar i ett skolbibliotek. Det jag tog med mig från samtalet med dem är hur viktigt det är att dela med sig av sin kunskap. Att delandet av resurser är ett stärkande av professionen. Det tror jag att vi alla kan ta med oss oavsett vilken roll vi har.

Martin Törnros från Mikoteket tog över stafettpinnen där jag särskilt tog med mig verktygen Wolframalpha, Googles tjänst talk to books samt generated photos. Viktiga verktyg att ha koll på och prova själv och tillsammans med elever!
Rebecka Eriksson berättade vidare om tjänsten Världens bibliotek och efter lunch fick de gymnasiebibliotekarier som genomfört aktionsforskning på sina skolbibliotek berätta om sina projekt och resultat. Spännande projekt som fler borde kunna använda i sin verksamhet! Ser mycket fram emot den rapport som snart kommer publiceras med deras resultat.

Jenny Edvardsson föreläste sedan om hur man kan använda digitala verktyg i arbetet med skönlitteratur. Jag fastnade speciellt för hur hon har arbetat med booksnaps, där eleverna fått fota av ett utdrag ur en bok, markera i snapchat eller instagram med ikoner och text för att sedan lägga in i ett gemensam google presentationer tillsammans med klasskamraterna som läst samma text.
Grundskolebibliotekarierna som fått utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass 2019 fick avsluta dagen med varsitt kort exempel på hur de arbetat med MIK på sina skolbibliotek med lärare och elever. Det händer så mycket spännande på skolbiblioteksfronten i Malmö just nu!

Utvärderingarna av konferensen visar att personalen på skolbiblioteken är i stort behov av att få input tillsammans med professioner i brytningspunkten som exempelvis rektorer och it-pedagoger. Föreläsarna kändes relevanta och många uppskattade möjligheten till samtal mellan föreläsningarna. En lyckad konferens som vi hoppas kan återkomma 2021.

Är du intresserad av att se föreläsningarna i sin helhet finns hela konferensen på Pedagog Malmös youtubekanal.