Skolbiblioteksnätverk med nationellt fokus

Människor sitter och lyssnar på föreläsning.

Två gånger om året träffas de som arbetar i en skolbiblioteksövergripande funktion i ett nationellt nätverk. I veckan var det Ystads och Malmös tur att bjuda in. För de som ville fanns möjlighet att starta dagen med ett studiebesök. Jag följde med ett gäng till Hyllievångsskolan där skolbibliotekarie Åsa Gyllin tog emot och berättade om deras arbete med att skapa ett Skolbibliotek i världsklass (Fridhemsskolan).

Människor sitter runt ett bord och samtalar.
Skolbibliotekarie Åsa Gyllin berättar om verksamheten

Efter lunch samlades vi på ett soligt Ystad stadsbibliotek där Lena Malmquist är bibliotekschef. Vi fick höra om deras mycket spännande arbete med att kartlägga skolbibliotekssituationen i Ystad kommun och svårigheterna samt möjligheterna med skolbiblioteksarbete i en mindre kommun. Carolina Landin (samordningsbibliotekarien i Ystad kommun) berättade om deras utvecklingsarbete. De fokuserar på att bygga upp ett centralt team bestående av både skolbibliotekarie och bibliotekspedagoger (pedagogisk personal med särskilt intresse för skolbibliotek).
Detta team ska bistå den personal som redan är skolbiblioteksansvariga på skolorna och ge skolorna möjlighet att kunna ge eleverna ett skolbibliotek som fungerar som en pedagogisk resurs. Projektet kommer byggas upp under en treårsperiod (med fortsättning) och det ska bli mycket spännande att se hur det utvecklas. Något för mindre kommuner att hålla ögonen på!

Kvinna föreläser framför projicerad presentation.
Samordningsbibliotekarie Carolina Landin berättar om Ystads koncept

Vi enades om att mycket är på gång när det handlar om skolbibliotek i Sverige. Den nationella biblioteksstrategin Demokratins skattkammare som särskilt lyfter skolbibliotekets roll (och förverkligandet av ett nationellt skolbibliotekscentrum), Pamela Schultz Nybackas rapport Värdet av skolbibliotek, den nya bibliotekarieutbildningen på Södertörn, DIK:s utmärkelse Skolbibliotek i världsklass som i år gick till hela 63 skolbibliotek runt om i Sverige. Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet samt Handlingsplan för digitalisering av skolväsendet är också något att hålla koll på, och kanske framförallt ställa sig frågan varför det är så ont om skolbibliotek i dessa skrifter?

Återkommande från hela Sverige lyftes svårigheterna med att rekrytera skolbibliotekarier. Om det är svårt för oss i storstadsregionerna, är det ännu svårare för de som har tjänster inåt landet. Och systemfelet i att när rektorer äntligen förstått grejen med skolbibliotek bestämmer sig för att satsa på tjänster, men rent underlagsmässigt faktiskt inte kan anställa en fackutbildad bibliotekarie. Det här är något som vi måste fortsätta arbeta med tillsammans med utbildningssätena. Hur skapar vi förutsättningar för återväxt? På kommunal nivå måste det dessutom finnas en strategi i marknadsföring av tjänsterna, hjälp för rektorerna att skapa meningsfulla och attraktiva tjänster och annonser samt fundera över hur vår kommun/stad/område är den bästa arbetsgivaren för de som är skolbibliotekarier.

Lär mer om dagen, Ystad Allehanda.