Skolledarskap i sikte 2021

Personer i ett Teamsmöte.

Skolledarskap I sikte är i full gång. Programmet som ska väcka intresse för- och rusta medarbetare i GRF att söka skolledartjänster till våra skolor i Malmö. Uppstarten var spännande med nya härliga deltagare och givetvis helt digitalt, än så länge.

Det var en utmaning för programledarna att den fjärde mars starta upp fjärde omgången av utvecklingsprogrammet Skolledarskap i sikte. Det är en sak att vara i samma lokal och fysiskt kunna se, höra och känna på varandra, en annan att genomföra den på distans. Ska tekniken fungera? Kommer teams att fungera? Kommer alla att känna delaktighet? Fungerar programstrukturen? Blir detta bra?

Det blev JA på alla frågorna. Strukturen höll och tekniken fungerade och framför allt bjöd alla deltagarna på sig själv och alla hade förståelse och vana för det digitala formatet och det blev BRA.

Beprövat koncept

I grunden bygger innehållet på samma beprövade koncept som tidigare men med tidigare omgångars utvärderingar. Grunden för första träffen är bla att lära känna varandra, sätta strukturen för programmet och påbörja arbetet med att utforska skolledarskapet och då speciellt den biträdande rektorsrollen. Vi frågade också de 24 deltagarna vad de hade för förväntningar på programmet och de hade många och höga förväntningar. Några exempel på förväntningar de hade var:

Få större insikt i vad det innebär att arbeta som biträdande rektor i skolan. Är det detta jag vill??

Jag är nyfiken på och vill förstå hur organisationen ser ut på ett djupare plan. Jag är också nyfiken och vill lära mig mer om mitt eget/andras ledarskap. Sedan är jag så klart nyfiken på att ta reda på om detta är någonting för mig. Jag ser också framemot att vidga mitt kontaktnät =)

Fördjupa mig inom begreppet skolledarskap. Vad innebär det? Vilka roller har en skolledare? Bli stärkt i mitt ledarskap och lära mig mer om hur man leder olika grupper för att grupperna ska nå framgång. Jag vill också få insyn i hur det ser ut på övriga skolor inom Malmö stad. Hur arbetar övriga med SKA-arbetet? Vill lära mig mer om metoder som jag kan använda i mitt pedagogiska ledarskap men även dela med mig av mina erfarenheter efter 6 år på Rosengårdsskolan! 🙂

”Min bild av skolledarskapet”

Ett populärt inslag var när Joakim Andersson, biträdande rektor på Värner Rydenskolan och Ulrika Lindblom, biträdande rektor på Munkhätteskolan fick berätta om ”Det här är min bild av skolledarskapet”. På ett utomordentligt sätt gav de med sig av sina tankar om sitt arbete och svarade på massor från deltagarna.

Deltagarna fick också sin första hemuppgift och det vara att intervjua en biträdande rektor utifrån tre perspektiv: 1) Hur ser uppdraget ut? 2) Hur upplevelsen att vara biträdande rektor är? och 3) I vilka sammanhang verkar de i? En kort introduktion om det pedagogiska ledarskapet och pedagogisk ledning utifrån Lars Svedberg blev det också innan uppstartsdagarna var slut.

Lärgruppstillfällen

Vi har också hunnit med två lärgruppstillfällen. Då delas deltagarna in i två grupper med 12 personer i varje. Det är tillfällen där vi fördjupar lärandet genom dialog och reflektion utifrån erfarenhet och ett vetenskapligt förhållningssätt. Vid det senaste lärgruppstillfället delade alla sina erfarenheter och sina analyser av sina intervjuer. Man hade fått mycket information, många tankar och många aha-upplevelser. Alla fick analysera materialet från intervjun genom att ta fram plus, minus och intressant. Sen delade man sina analyser i smågrupper, efter det i lärgrupperna och slutligen i helgrupp. I helgruppen var det tydligt att det fanns gemensamma reflektioner om biträdande rektorsrollen såsom:

Plus: Stödet från GRF, det positiva med uppdraget, elevfokus, möjlighet att påverka.

Minus: Ha balans mellan utveckling o drift, det fanns höga krav på uppdraget, att hitta den nya identiteten som ny biträdande, att handskas med motstånd

Intressant: Det viktiga med strukturer, Hur man arbetar med varje elevs bästa skola, hur leder man genom nyckelpersoner.

En tredjedel in i programmet kan vi konstatera att det är spännande, utvecklande och roligt att leda detta programmet och att det fungerar att göra det digitalt. Det är ett härligt gäng som redan bjuder på sig själva och bidrar med kompetens och erfarenhet. Vi hoppas dock att till hösten kunna träffas med allt vad det innebär att träffas fysiskt. Inte minst att få igång alla härliga informella diskussioner vid fikor och luncher.

Anders Lindmark & Elisabet Graci, programansvariga