”Skolledarskap i sikte”

Sanna Sjöstrand och Ewa-lotta Benndoff.

Susanna Sjöstrand och Ewalotta Benndoff bloggar vidare med reflektioner om ”Skolledarskap i sikte”.

En ny värld har öppnats för oss. Vi står inte längre utanför och tittar in. Vi kan nu öppna dörrar som tidigare varit stängda för oss. Som antagen till “Skolledarskap i sikte” har vi fått den magiska taggen för att komma in till Grundskoleförvaltningen på Rönnen. Vi känner oss privilegierade.
Vårt första uppdrag är att intervjua en biträdande rektor. Det gör vi för att få en första inblick i hur det verkligen är.
Vad är det för skillnad på att vara biträdande rektor och rektor? Förutom att rektorn har det yttersta ansvaret?
Vilka möjligheter har biträdande rektor att fatta beslut?
Hur ser egentligen en vanlig dag ut för en biträdande rektor?
Om vi blir rektorer, är vår vision att vi kommer avsätta tid för att reflektera och vara ute i verksamheten. Går det att genomföra i verkligheten?
Vi hoppas att vi kommer att få olika svar och att den här intervjun ger oss möjlighet att få inblick i flera olika sätt att organisera och fördela ansvaret av de uppgifter som finns på en skola.
Med förväntansfulla steg, med taggen i ett band runt halsen, går vi ut i Malmö på jakt efter en biträdande rektor som kan ge oss svar på våra frågor.
Text: Ewalotta Benndoff och Susanna Sjöstrand