Slöjdcraft är igång

Elev föreläser framför klasskompisar.

Nu börjar läsårets Skapande skola-samarbeten och Slöjdcraft är först ut. Under läsåret 14-15 har Malmöskolor haft möjlighet att välja Slöjdcraft som ett alternativ inom ramen för Skapande skola. 7 klasser är med och förra veckan besökte jag Form/Design Center och träffade Apelgårdskolans åk 5. I Slöjdcraft får eleverna bygga en egen fiktiv värld där barnen själva bestämmer hela världen. Hur ser den ut? Vad finns där? Vem finns där? Hur känns den?

– Det ska finnas chokladhus. – Allt är gratis. – Alla är snälla. – Människor har vingar. Idéerna flyger i luften och Maria Harryson bejakar och fångar upp barnens förslag. Maria är konsthantverkare och initiativtagare till Slöjdcraft som genomförs tillsammans med Form/Design Center. Målet är att öka förståelsen för hantverk, form och slöjd i vardagen. Projektet vill svara på frågan; ”Varför har vi slöjd?” Begreppet slöjd bearbetas och tillsammans funderar vi kring i vilka yrken man kan ha användning för slöjd. Hur är det med form? Vilka saker runt omkring oss är formgivna? Barnen funderar och blir mer medvetna om formgivningens plats i våra liv.

Pojke målar hus på papper.

I Slöjdcraft vill man att flera ämnen integreras och på den kickoff som hölls redan i slutet av förra terminen deltog en blandning av slöjdlärare, fritidspedagoger och andra. Efter den inledande träffen på Form/Design jobbar skolorna vidare under hösten på de idéer som kom fram och nu ska de realiseras. Modeller skapas och allt dokumenteras och delas på slojdcraft.se och Instagramkontot #slojdcraft som fylls på efter hand. Här kan skolorna följa varandras arbete och inspireras.

Resultatet, den fysiska världen, kommer att visas på en utställning under november på Form/Design Center. Kom dit och ta del av barnens tankar om hur de vill att världen ska se ut och kanske får vi se på flygande bananer.

Teckning på papper.