Sokratiska samtal

Det var måndag morgon. Regnet smattrade mot rutan och de levande ljusen var tända i klassrummet. Jag hade högläsning ur boken ”Pippi Långstrump flyttar in” av Astrid Lindgren. Eleverna satt i en ring på golvet och lyssnade andäktigt.

När jag hade läst ut boken, ställde jag olika öppna frågor till eleverna, så att de fick fundera och reflektera över innehållet på ett djupare plan. Då använde jag metoden EPA – eget, par och alla. Jag började med en inledande fråga: ”skulle du vilja ha Pippi som vän? Varför/varför inte?” Eleverna ville gärna ha henne som vän och de hade olika argument för detta, allt ifrån att Pippi hade  mycket pengar, till att hon var busig, rolig och inte gör som alla andra barn gör. Efter denna inledande fråga ställde jag andra öppna frågor om texten. Dessa hade jag valt ut när jag läste boken hemma. Även här använde jag EPA, då det är en utmärkt metod för eleverna att tränas i att lyssna på varandra och lära av varandra. Avslutningsvis ställde jag en värderingsfråga om vad de tyckte var viktiga egenskaper hos en vän.

Vid slutet av lektionen fick alla fylla i en utvecklingsmatris som handlade om hur de tyckte att de hade lyckats i samtalet. Denna var indelad i fyra olika fält; tänka och läsa, lyssna, tala och samarbeta. Merparten av eleverna tyckte att de hade lyckats bra med uppgiften den här lektionen. Det var en lektion fylld av samtal och diskussioner och jag upplevde att samtliga var engagerade och aktiva och höll sig till ämnet. Alla elever bidrog med sina tankar vid olika tillfällen under lektionen och det var intressant att ta del av deras funderingar och tankar kring denna bok. Detta är en metod jag verkligen rekommenderar och det var givande och roligt att analysera texten på ett djupare plan tillsammans med eleverna.

Text: Gunilla Holmqvist