Spännande arbete kring industrialiseringen i Malmö

Bild från verkstaden på Davidshall.

Många spännande utvecklingsområden görs nu för pedagogiska kartor och ett av dem är industrialiseringen i Malmö under 1800-talet. I samarbete med lärare på S:t Petri skola och Stadsarkivet utvecklas ett lektionspaket som använder staden som didaktisk resurs.

Det inledande fotot avslöjar inte mycket om platsen idag. Fotot är hämtat från Stadsarkivet (7973). Det är exteriören från gamla verkstaden vid Davidshallstorg år 1900. Vad finns på platsen idag och vilka spår ser vi av det som har varit? I det här fallet är det något gatunamn som skvallrar om det förgångna.

Vy över gamla polishuset på Davidshallstorg.
Davidhallstorg Foto: © Malmö stad / Eva Hörnblad 2019

På andra platser i staden kan man inte ta miste på att husen har varit fabriker. Man kan då fråga sig vad det är som har gjort att de finns kvar och vad de används till idag.

Bild från Malmö förr ligger bredvid bild på samma plats fast i nutid.
EF 000423 Foto: Viktor Roikjer / Malmö Museer               Foto: © Malmö stad / Eva Hörnblad 2019

Det här är Fabriksbolaget Skandinavien på Barkgatan. Här skedde tillverkning och försäljning av band, tråd, garn och knappar. Idag är det ett kvarter under upprustning.

Just nu arbetas det fram ett material som bygger på olika källor, som foto och dokument från Stadsarkivet och Malmö museer, i kombination med platserna i staden. Tanken med materialet är att eleverna både ska stärka ämneskunskaperna och bygga begrepp i främst historia och samtidigt utveckla sina språkkunskaperna. Eleverna har läst om den industriella revolutionen i bland annat Storbritannien och gör nu ett nedslag i den egna staden. Här kan jämförelser göras kring parallella processer, men också skillnader och vad de kan grunda sig i. En stor vinst är att det ger möjligheter att upptäcka andra platser och kunskaper om sin stad.

Tanken är att test av material och revidering ska vara gjorda under våren så att lektionspaketet ska kunna vara tillgängligt för alla som vill använda sig av det till hösten 2019.

Idag finns 23 lektionspaket i olika ämnen och för olika årskurser att ta del av via Pedagogiska kartor. Klicka på symbolen i kartan och läs mer. Du kan även läsa mer i foldern om Pedagogiska kartor