Språkgrupper varje dag – 2

Tecknad apa symboliserar bokstaven A.

Den som följer bloggen har sett att vi är inne i vår tredje vecka med språkgrupper. Det är ett superroligt arbete och vi ser, alla tre fram emot de följande veckornas arbete i grupperna. Syftet är att kunna möta varje barn där hon/han befinner sig just nu, i sin läs-och-skrivutveckling.

I den minsta gruppen är det bara åtta barn. Vi är inte säkra på bokstävernas namn och ljud ännu och har inte knäckt koden. Flera av barnen är nyanlända och tränar alltså på allt, inte bara alfabetet.

Varje pass startar vi med att sjunga en alfabetssång i ringen.

A B C D E F G

alfabetet börjar med

H I J K L M N

är de sju som kommer sen

O P Q R

R som i ratten

S T U V

V som i vatten

X Y Z Å Ä Ö

Nu har vi gått från A till Ö!

(mel: Måndag gör jag ingenting)

Lite försiktiga var vi de första dagarna. När man är åtta barn i gruppen hörs man ju! Nu har den osäkerheten släppt. Vi skrålar för fullt!

Alfabetet med tillhörande bilder till varje bokstav.

Sedan körläser vi alfabetet flera gånger. Fröken pekar och barnen säger alfabetsramsan. Om och om igen.

Text på datorns skärm.

Sedan plockar vi fram den gemensamma text vi skrev i slutet av förra passet. Vi läser den i kör. Sedan får varje barn läsa den högt. Vid detta laget är alla så bekanta med texten så att läsningen går som en dans.

Utklippt bild på katt och ord om katt.

Varje barn får sedan ut texten (som i nuläget är en mening lång). Vi klipper isär den och blandar orden.

En katt och text om katten i häfte.

Vi pusslar så att meningen blir rätt och klistrar in den i vår fina arbetsbok. Och så läser vi igen.

Tre saker som börjar på T.

Dagens bokstav presenteras med hjälp av bilder på tavlan. Vi ljudar tillsammans och läser de nya orden flera gånger.

Böcker inslagna i skyddande omslag.

 Sedan tar vi fram boken igen. Här samlar vi allt vårt arbete.

Två saker som börjar på T.

Vi klipper ut dagens ord och parar ihop dem med rätt bild. Detta arbete gör var och en på egen hand.

Små och stora bokstäver ligger bredvid varandra.

Under tiden går vi pedagoger runt och arbetar individuellt med varje barn. Vi går igenom alla bokstäver vi arbetat med. Vad heter de? Hur låter de?

Ord och begrepp på kort pusslas ihop.

Vi repeterar också alla ord vi arbetat med.

Ord och bilder på kort förenas.

 Ljudar, läser och parar ihop med bild.

Bokstavspapper med tillhörande figur har färglagts.

Skulle det bli tid över finns målor att arbeta med.
Bokstäver färgläggs.

Skönt med lite avkoppling efter intensivt arbete.

Text på datorns skärm.

Passet avslutas med att vi skriver en ny mening till något av dagens nya ord.

Läsläxorna till denna grupp hämtar vi också från de ord vi arbetat med under veckan.