Språkgrupper varje dag

Ordet

Före sportlovet inventerade vi ettornas läsförmåga. Utifrån det, delade vi in barnen i tre språkgrupper.  Grupp 3, de barn som kommit igång ordentligt med både läsning och skrivning (23 barn) , skulle få jobba vidare med mer innehållsrika texter. Grupp 2, de barn som nyss knäckt läskoden eller var på god väg (20 barn), skulle få jobba med att läsa, läsa, läsa, både gemensamt och enskilt. Grupp 1, de barn som behövde bli säkra på alfabetets alla bokstäver och hur de låter (8 barn), skulle tillsammans få träna på att bygga ord och meningar utifrån gemensamma texter samt få ”en-till-en-gnuggning” av fröken varje dag.

Vi tre pedagoger, ansvarar nu för varsin språkgrupp. Vi arbetar i dessa grupper ett pass varje dag och ska göra så först och främst fram till påsk. Då är det dags för utvärdering och ny planering/gruppering utifrån den. Det primära målet är såklart att så många som möjligt av våra barn, ska kunna läsa innan vi går på sommarlov.

När vi i måndags kom tillbaka efter sportlovet, var vi pedagoger supertaggade på att sätta tänderna i vårt planerade arbete. Här kommer ett smakprov på hur arbetet i grupp 2 såg ut.

Ordet "läsa" står skrivet på en whiteboard.

Tydligt mål på tavlan.

Bokstaven A illustreras med en apa och en apelsin.

Vi använde oss av enkla texter i bokform.

Bokstaven A illustreras med en apa och en apelsin.

Sidorna fotograferades med iPaden …

Pedagog pekar på en projicerad bild av ett A.

…för att kunna högläsas med bildstöd i helgrupp. Därefter läste vi gemensamt i kör.

Bokstaven A presenteras i ett häfte.

Alla barn skulle också läsa enskilt.

Skrivhäften med tecknade grodor på omslaget.

Nya finklädda skrivböcker gjorde jobbet extra spännande.

Text om apan Affe på whiteboard.

Alla barn på sina platser med penna och suddi. Dags för gemensam text utifrån boken vi läst. Vi hjälptes åt med formuleringarna. Fröken skrev på tavlan och barnen skrev samtidigt i sina böcker.

Elev skriver i häfte.

En bild på Affe blev pricken över i.

Bokstaven A presenteras i ett häfte.

De barn som inte hann läsa enskilt under samlingen, fick läsa för fröken under tiden de arbetade vid sina platser.

En elev har skrivit om apan Affe.Så här fint såg det ut i ALLA böcker när barnen var klara.

En elev har skrivit om apan Affe.

Rosenknopparna vet att de ska arbeta noggrant. Färgläggning och bakgrund är viktigt.

En elev har skrivit om apan Affe.

Mellanrum mellan orden och punkt efter varje mening.

Skrivhäften med tecknade grodor på omslaget.

Efteråt samlade fröken in barnens böcker för en individuell återkoppling på dagens arbete.

En ljusrosa ros.

Våra små rosenknoppar slår ut mer och mer för varje dag.

En ljusrosa ros.

Tänk, snart är vi här….

En ljusrosa ros.

…och sedan här.

Text och bild: Katharina Olofsson