Språkutvecklarna siktar framåt

Fyra kvinnor tittar mot fjärran.

Det är ny termin, några nya medarbetare och mycket spännande på gång kring det språkutvecklande arbetet på Pedagogisk inspiration.

I språkgruppen arbetar numera Anna Jeppsson, Lisa Bolin, Cristina Nordman,  och Johanna Söderlund. Alla brinner vi för det språkutvecklande arbetet på Malmös skolor och tillsammans har vi en bred kompetens inom bl.a. den tidiga läs- och skrivutvecklingen, genrepedagogik, svenska som andraspråk, nyanländas lärande, språkutvecklande undervisning i alla ämnen, lässtrategier och kollegial handledning. 

Vi kommer gärna ut till era skolor för att på olika sätt stötta ert arbete inom dessa områden. Alternativt kan du och dina kollegor boka in er på en kurs eller en workshop som du hittar i Pedagog Malmös kalendarium.  Här på bloggen och på vår facebooksida kan ni följa vårt arbete.

Vi ser fram emot en givande höst mer Er!

Text och bild: Johanna Söderlund