Språkutveckling på PI våren 2016

Rött äpple framför uppslagen bok.
A red apple and stack of books. With clipping path for easy extraction from background.

Nu finns möjlighet att anmäla sig till vårens olika nätverk, seminarieserier och träffar.

Det vi erbjuder är:

Nätverk för språkutvecklare

Nätverk för Genrepedagogik

Informationsträffar kring Bedömningsstödet i läs- skriv och matematikutveckling år 1-3

Seminarieserie – Att främja elevers lärande i NO (språkutveckling och NO, utifrån Läslyftet)

Seminarieserie – Läslyftet för Förskoleklass

Träffar för handledare inom Läslyftet

Läs mer och anmäl dig här!

Det finns också möjlighet för oss att komma ut till era skolor för att stötta er i det kollegiala lärandet kring språkutveckling tex genom föreläsningar, workshops och studiecirklar.                               Önskas detta stöd från oss kan rektor skicka en beställning här.