Staffan Hammar – Ledaren, gruppen och målet.

Staffan Hammar.

En föreläsning om grupputveckling ledarskap och hur vi kan påverka arbetet i våra grupper. Att öka måluppfyllelse i dagens skola är komplext och kräver fungerande arbetsgrupper som kan dela sina kunskaper och samverka effektivt. Därtill behövs ett ledarskap som kan stödja och ge riktning för detta. Även om effektiva grupper är en av vägarna till framgång i skolan är det inte alltid lätt att nå dit. Min föreläsning kommer att handla om vad vi behöver göra för att våra grupper skall bli effektiva.
Föreläsningen vilar på teorier och forskning av bland annat Susan Wheelan och Scott Tannenbaum.

https://www.youtube.com/watch?v=AhCCx6BTPys

Lyssna till Staffan på Pedagog Malmö Live!