Stärk studiehandledningen, stärk lärandet!

Papper med matteövning.

Jag följer med Jasmina Ilijoska, studiehandledare och modersmålslärare i makedonska under ett studiehandledningstillfälle. Hon har just fått reda på att hennes elev i årskurs sju ska ha matteprov imorgon. -Idag blir det intensivt jobb! Bäst att sätta igång!Jasmina lägger upp bilder.

Jasmina visar hur hon ofta jobbar med bilder som stöd, fast att undervisningen är på modersmålet.
-Det är viktigt att förklara så att eleven verkligen förstår säger hon.

Hon tar fram elevens skrivhäfte, en form av loggbok i vilken Jasmina förtydligar och antecknar utifrån läroboken. – Loggboken är också en brevväxling med hemmet. I denna skriver  jag upp uppgifter från läroboken, markerar med rött och ringar in det som är allra viktigast och detta ska visas hemma. – Idag kommer jag att skriva hem och be att ni repeterar detta ikväll, säger hon till eleven. Eleven nickar instämmande.Linjerat papper med anteckningar.

Loggboken har funnits sedan läsårets start och här sammanfattas och förtydligas det som är viktigast just nu.
Den är också en informationslänk till hemmet.

– Nu ska vi träna på det vi tror kommer som liknande uppgifter imorgon på provet, säger Jasmina.

En intensiv timme tar fart. Eleven och Jasmina turas om att högläsa mattetalen, både på svenska och makedonska. Jag förstår ju inte alls allt men vid begrepp som ”omkrets, area, bas, höjd”, rycker jag till och börjar förstå metoden: Mycket av mellanpratet, de extra förklaringarna sägs på makedonska, medan de specifika ämnesorden sägs på svenska, eller kanske på båda språken. Translanguiging på hög nivå. 

-Stopp! Glöm inte instruktionerna,  påminner Jasmina ibland.

-Varför? Rita och förklara! uppmanar hon vidare

-Napisi! Skriv!

De jobbar. Kontrollmäter.

Papper med matteövning.

Att interagera kring uppgiften är en stöttning.

 Jasmina förtydligar, upprepar begreppen, antecknar i loggboken, pekar med pennan på det som är viktigt i texten och hela tiden interagerar de småpratande, mest på makedonska men med svenska inslag.

Det är tre minuter kvar. Luften börjar ta slut i vårt grupprum.

-Da, Dobro! avlutar Jasmina berömmande.

– Jag får mer hjälp här. I vanliga klassen måste jag jobba mer själv. Det går bättre på proven nu också, berättar eleven och småler när jag frågar hur hen trivs med studiehandledningen.

OM vi bara hade  haft ett tätare samarbete, ämnesläraren och jag, kanske delat material och en planering innan. Då hade jag ju  vetat att det är prov imorgon, säger Jasmina. Tänk om jag hade varit sjuk idag, när det är betygsavgörande prov imorgon….Hon fortsätter. – Vi måste jobba för att ämneslärarna inser att vi är en verklig resurs i elevens lärande. Studiehandledningen är en möjlighet till ytterligare förklaring, sammanfattning och repetition utifrån elevens behov. Att det hela sker på modersmålet förstärker. Det handlar inte bara om översättning detta, avslutar hon.

Jasmina ska vidare, men först ska hon just idag skicka sms hem till eleven om att det är prov imorgon och att sammanfattningen finns i häftet, samt  skriva ett inlägg i sin digitala  grupp med andra som är studiehandledare i makedonska. Det är inte inte så mycket tid de har gemensamt och därför får en del av planerna ske i farten….Skärmbild av chatt.

Planer smids i farten med inslag av två språk.
Tack för att vi får kika in i din mobil, Jasmina!

-Nej, tänker jag, när hon skyndar iväg. Det handlar verkligen inte bara om översättning detta.

 

/Johanna Söderlund som är tacksam för ett givande studiebesök!