Startkit för ny skolbibliotekspersonal

Ordmoln med bibliotek markerat.

Terminen närmar sig sitt slut och för alla skolbibliotekarier innebär det en strid ström av återlämnade böcker att ta hand om. Hyllor överfulla av böcker är en ovanlig syn på de flesta skolbibliotek. Det blir märkbart hur mycket eleverna faktiskt läser vilket är glädjande.

Några veckor efter skolavslutningen har många skolbibliotekarier tid för eget arbete innan en skön semester väntar. Praktiskt arbete, som gallring, inventering och märkning är bra att få undanstökat, men tiden kan också användas till att läsa allt som inte hunnits under terminen.

Något ni gärna kan kika på är Pedagogisk Inspirations startkit Ny  i skolbiblioteket : handledning för skolbibliotekspersonal.

Varje höst håller PI introduktionskurser för ny skolbibliotekspersonal. Sedan förra hösten har flera av Malmö stads grundskolebibliotek fått ny personal. Visserligen är flera av dessa erfarna skolbibliotekarier, men har ändå efterlyst ett informationsmaterial om vad som gäller för vår kommun. Här finns till exempel gällande avtal för bokinköp, aktuell biblioteksplan för Malmö och olika lokala nätverk.

Oavsett om du är fackutbildad bibliotekarie, lärarbibliotekarie eller biblioteksassistent finner du användbar information om stort och smått. Behöver du till exempel argument eller uppslag för att övertyga din skolledning om hur skolbiblioteket kan användas, hittar du länkar till olika dokument här.

Vi berättar också vad bibliotekarierna på Pedagogisk inspiration kan ge för hjälp och stöd till er på skolbiblioteken.

Vi hoppas att informationen ska vara användbar, men tar gärna emot synpunkter från er.

Länken nedan går att skriva ut till en fin folder eller använda som en digital uppslagsbok. Vi uppdaterar givetvis uppgifterna regelbundet så att du alltid har aktuell information.

En nyhet för Malmös skolbibliotek som gäller från hösten, är nya gemensamma låneregler för skolbiblioteken i Malmö stad. Dessa är antagna i Grundskoleförvaltningen och måste alltså följas av samtliga skolor. Eleverna vårdnadshavare ska skriva på en blankett för att barnen ska kunna låna. Låneregler och blankettmall finns på KomIn samt i vår folder. Här finner du även rutiner för hur lån i skolbiblioteken ska hanteras och vilka ersättningsbelopp som får tas ut.