Stolta, men inte nöjda!

Barn läser i uppslagen bok.

“Språk är kraft och makt att lära och påverka. Att kunna läsa eftertänksamt, kritiskt, strategiskt och med nyfikenhet är avgörande för skolframgång och varje elevs rättighet” (Westlund, 2017). Glädjande nog kom positiva resultat från PIRLS-undersökningen  före jul om svenska fjärdeklassares läsförståelse. Trenden har vänt!  Vi är dock inte i mål än,  utan vi måste fråga oss vad vi kan göra med resultaten för att nå längre för fler.

Skolverket har förlängt möjligheten att söka statsbidrag för Läslyftet fram till 2020. Detta är en tydlig markering om att arbetet med att utveckla undervisningen tillsammans med kollegor med hjälp av moduler i språk-, läs och skrivdidaktik är viktig, gör skillnad och därmed kan bidra till större likvärdighet och  fortsatt stärkt läsförståelse. Vi måste alltså fortsätta att arbeta med Läslyftet!

Det är nu tid att planera inför nästa läsårs arbete med elevernas läsutveckling. En nulägesanalys av de egna elevernas läsförmåga behöver göras som en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Läslyftet kan vara verktyget som behövs för att nå längre!

 

Mer information om Läslyftet

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

  • Skolverkets information om Läslyftet
  • Lärportalen – med alla modultexter och filmer
  • Pedagogisk Inspiration Malmö har i uppdrag att samordna och stödja Läslyftet i Malmö stad. Detta kan innebära stöd i analysarbete, organisation, rektorsstöd, stöd till handledare. Detta kan t.ex. ske genom regelbundna träffar med handledare och rektorer och genom möjlighet att besöka läslyftsgrupper för att vara ett stöd i det kollegiala lärandet.  Beställningslänk för uppdrag till PI.
  • Läslyftet med statsbidrag: statsbidraget möjliggör en finansiering av en handledare på 10 eller 20 %. Kravet från Skolverket är att två moduler från Lärportalen genomförs under läsåret och att Skolverkets anvisningar för bidraget i övrigt följs. Handledarutbildning erbjuds av lärosäte. Senaste dag för ansökan är den 29/1 till PI och görs av rektor på denna länk.
  • Läslyftet utan statsbidrag: Ett friare upplägg kring organiseringen av fortbildningen möjliggörs. Stöd från PI gäller naturligtvis!

 

Bildkälla: Colourbox