Studiebesök från högskolan i Bergen

Plankor och spik.

Människor sitter runt bord och samtalar.Den 3 september anordnade vi på PI ett besök för studenter och lärare från Bergens högskola i Norge. På förmiddagen besökte de Sege parks förskola i Malmö. Studenternas fokus var att dokumentera matematiken i förskolan och att ta del av hur Sege parks förskola organiserar kring lärandemiljöerna för att synliggöra matematiken för barn, pedagoger och föräldrar, både inomhus och utomhus. Under eftermiddagen föreläste Christina Svensson från PI om Bishops sex matematiska aktiviteter.

 

Text: Matematikutvecklarna på PI Malmö