Studiebesök på skolbibliotek i Toronto, Kanada

Illustration med astronaut och en penna med mantel.

Lapp med insikter om bibliotek.2-9 maj 2018 besökte skolbibliotekarierna Lisa Hamfors (Tingdammskolan) och Maria Schedvin (Oxievångsskolan) Toronto, Kanada. Vi hade fått fackförbundet DIK:s stipendie CREO för att besöka fem skolbibliotek i Toronto för att få nya idéer, tankar och arbetssätt samt se hur skolbibliotekarierna arbetar med likvärdighet.

Är du intresserad av att veta mer om vad vi fick vara med om?
Läs det första blogginlägget som är en slags reseberättelse över veckan.
Vårt andra blogginlägg handlar om vad vi tar med oss in i nästa läsår med utgångspunkt och inspiration om vad vi sett och upplevt.

Är du ännu mer intresserad kan du hålla utkik över föreläsningar på PI. I höst dyker vi kanske upp och berättar mer om vår fantastiska resa!