Sverigetema med hjälp av drama, bild, film och spel

Elever målar karta över Norden.

Mitt namn är Susanna Sjöstrand och jag arbetar som förstelärare på Örtagårdskolan. Som en del i mitt uppdrag ansvarar jag för all språkutveckling i So-ämnena. I den här bloggen kommer jag att dela med av mitt arbete och ge er som läsare tips och konkreta metoder på hur man kan arbeta med film drama, bild och spel för att befästa kunskaper i SO-ämnena.

Under det här året arbetar jag tillsammans med Ingrid Nilsson och Sofia Svensson, förstelärare i förberedelseklassen, med temat Sverige. Vårt Sverigetema kommer genomsyras av drama, film, bild och spel. Med hjälp av detta tränar eleverna ämnesord, ordföljd, uttal och gör orden till sina egna. Vi utgår från boken “Språkstart SO” av Liber och hela vårt tema bygger på cirkelmodellen. I temat kommer vi att fokusera på genren beskrivande text. 

Cirkel uppdelad i fyra delar med instruktioner.

Under temats första lektion visade vi eleverna var Sverige ligger, både genom att titta på karta och jordglob. Ett fantastiskt redskap för detta är Google Earth. Här får eleverna möjlighet att gå från att betrakta jorden som helhet till att zooma in och slutligen se Sverige. Målet med den första lektionen var att eleverna skulle veta var på kartan Sverige ligger samt lära sig ämnesorden karta och jordglob. Därefter jämförde vi var Sverige i förhållande till  elevernas hemländer ligger på kartan, något som engagerade eleverna mycket. Efter att vi hade tittat på kartan upprepade vi samma övning på jordgloben.

Vi avslutade vår första lektion med att eleverna fick rita upp Sverige på spännpapper och måla det med målarfärg. Sverigekartan satte vi upp på väggen och kring den samlade vi bilder och ämnesord för att eleverna skulle få en helhetssyn på hur Sverige ser ut. 

Fortsättning följer i nästa blogginlägg. Då berättar jag om hur vi arbetar med film, rollspel och greenscreen.

Text och foto: Susanna Sjöstrand