Taktila teckningar del 1

Vad kan kallas för en teckning? Definieras en teckning av det material som används eller är det andra aspekter som avgör? Genom taktila teckningar undersöker eleverna vad en teckning kan vara samt fortsätter att utforska känselsinnet. Det är vanligt att elever med autism har svårigheter med föreställningsförmåga, det vill säga att plocka fram en bild eller ett sammanhang ur ”tomma intet” genom endast muntlig information.

Person ritar på elevs rygg med fingret.

Det är skillnad att se med tanken och att se med ögat! Att ha bristande föreställningsförmåga är inte samma sak som att sakna fantasi, man behöver helt enkelt något som kan sätta igång tankarna och kreativiteten. Till workshopen Min Ryggtavla användes därför ett häfte med bilder som kunde användas som utgångspunkt. Det kan vara en utmaning att använda flera sinnen samtidigt, som att t.ex. lyssna och titta på den som talar. Eller som här att både titta på det som ska ritas av och använda känseln för att göra det. Om hela händerna användes vid arbetet med att baka skulpturer, var det dags att använda fingertopparna.

Person ritar elev på ryggen med fingret.

Person ritar elev på ryggen med fingret. Person ritar elev på ryggen med fingret.

Elever sitter i bänkarna med ryggen mot varandra.

Elev ritar på en annans rygg.

Elever står på rad.

Se även tidigare inlägg:

Bakade Skulpturer: https://pedagog.malmo.se/2016/05/03/bakade-skulpturer/

Rullande Mattor:  https://pedagog.malmo.se/2016/04/27/rullande-mattor/

Det Taktila Lärandet:  https://pedagog.malmo.se/2016/04/19/det-taktila-larandet/