Teori – praktik, praktik – teori

Elever ritar med färger och penslar.

 

Schema på tavla.Lärarstudenter från Malmö Högskola har blivit inbjudna till Gullvikskolan för att delta i tre workshops i ämnet bild. Det är ett samarbete mellan Pedagogisk Inspiration, Gullviksskolan och Malmö högskola.

Syftet med dessa workshops är att studenterna ska koppla teori till praktik och kanske praktik till kommande teori. På första träffen föreläste Josefine och Monica från Gullviksskolan om hur eleverna kan arbeta med färglära på ett spännande och lustfullt sätt kopplat till Lgr11.

Studenterna fick själv pröva övningarna som de sedan kan använda under sin vfu-period med eleverna, övningarna var riktade till åk F-3 och 4–6. De fick även ta del av hur en pedagogisk planering är en del av lärprocessen. Studenterna fick också en visning av Gullviksskolans fantastiska ateljé, vilken pedagogerna nämner som en ”tredje pedagog”.

Det blev succé! Studenterna var fulla av inspiration och ny kunskap. Josefin och Monica ser fram emot nästa möte med studenterna.

–  Det blev precis så bra som vi hade tänkt oss, om inte ännu lite bättre!

Två lärare längst fram i klassrummet.

 

 Text: Marie Brandt

Bild: Josefine Andersson