Teori U och den mänskliga förändringsprocessen 1

Blixtlås öppnas och visar blå himmel.

Det är första gången jag skriver en blogg och det är lite läskigt. Jag är inte skolledare eller ens pedagog i traditionell bemärkelse. Men…. jag har arbetat med ledar- och grupputveckling inom framförallt skolvärlden i ca 20 år, fördjupat mig, intresserat mig och mött väldigt många skolledare. Jag vill skriva om förändringsprocessen och hanteringen av den. Eftersom jag tycker det är viktigt.

Vi lever i en tid, präglad av globala kriser av en helt ny typ. Det handlar om miljö- och finanskriser, flyktingrörelser, åsiktspolarisering, teknologiutveckling och stress. De unga människor som går i Malmös skolor kommer att få leva med konsekvenserna av hur vi alla väljer att hantera detta. Hur bidrar vi då till att rusta dem inför det?

Jag tänker att vi ofta har alldeles för få perspektiv att utgå från när vi pratar om förändringar som behöver genomföras. Som om vi bär skygglappar som begränsar vårt synfält till att framförallt handla om skolan, styrdokument och eleverna under den tid av sitt liv de är där.

Otto Scharmer, lektor på det prestigefyllda universitetet MIT i USA har utvecklat teori U bl a i samarbete med organisationsteoretiska pionjärer som Peter Senge och Edgar H Schein. Drivkraften bakom att ta fram teori-U är att vi inte har tid att vänta utan vi behöver skapa de bästa förutsättningarna för att människor ska kunna förändra sina vanor nu. Det är nödvändigt.

Skillnaden mellan teori U och andra teorier om förändring är fokus på betydelsen av vilken medvetandenivå vi befinner oss i. Det är framförallt viktigt när vi vill lära oss att agera på ett nytt sätt.

Teori U handlar om att ha en öppenhet på olika nivåer. Att ha en öppenhet är en förutsättning för att både kunna ta in nytt och kunna släppa taget om vanor som inte längre leder oss i önskad riktning.

Open mind – Att ha ett öppet sinne, kunna ta in omvärlden och fakta utan att genast göra en bedömning av om det är bra eller dåligt. Det här har vi redan börjat prata mer och mer om de senaste 10 åren t ex är mindfulness mer utbrett. Inom ISL har vi pratat om förhållningssätt och öppenhet för olika ”data” och perspektiv.
Open heart – Att vara öppen för egna och andras känslor kanske fortfarande uppfattas som mer laddat och ovant. Men det är här vår motivation och drivkraft ligger. Svaret på vårt ”varför”. Drivkraften bakom att vi gör och vill göra det vi gör.
Open will – Att våga släppa taget om de vanor som inte längre gagnar den framtid vi vill se. Att våga befinna sig i tomrummet ett tag för att lämna utrymme för det nya som kan skapas inom oss när tillräcklig öppenhet finns. Den här nivån är kanske den svåraste att hantera?

Det är vägen ner genom U:et som ger oss ett frö till det nya. Sedan behöver vi ta oss upp genom U:et igen. Sätta kött på benen. Se hur det nya hänger ihop med annat som vi gör, hur vi kan skapa förutsättningar, ta fram förslag och prototyper. Testa för att sedan ta i bruk. Nya vanor som kan leda oss i riktning mot en mer hållbar framtid.

Vill du läsa om hur vi kan använda teori U modellen i praktiken så läs nästa blogg.