Tillsammans i jämställdhetens tecken

Kvinna i vit kavaj.

Denna vecka har jag valt ett klipp som många av er säkert har sett. Jag hoppas faktiskt att många av er redan har sett det. Det jag vill påminna om är att ta med det in i klassrummet. Det är Emma Watsons tal som Goodwill ambassadör för UN Women. Kampanjen He for She som hon pratar om handlar om jämställdhet mellan könen. Feminism är inte något som rör hälften av världens befolkning, det rör hela världens befolkning.

Om man tycker att det är en självklarhet att män och kvinnor ska ha samma förutsättningar och möjligheter kan man som man skriva under på det på He for Shes hemsida. Som en reflektion kan nämnas att natten till idag hade omkring 5300 svenska män skrivit under, vilket är bra jämfört med många andra länder, men vi har en nordisk granne där nästan 7000 män har skrivit under och det är Island. Om ett land med samma invånarantal som Malmö kan visa den formen av solidaritet borde väl Sverige kunna visa att även vi tycker att detta är viktigt.

Även om Emma Watsons tal är på engelska och att det är närmare 13 minuter långt finns det all anledning att visa det även på mellanstadiet. Förändring sker inte över en natt och det är avgörande att visa för våra elever att detta är något vi inte kan betrakta från läktaren. Vi måste alla in på planen och vara delaktiga. Hur vi gör det får vi hitta svar på längs vägen, men ett bra sätt att komma igång är att lyssna på en förebild för både pojkar, flickor, män och kvinnor.

Ordet är ditt, Emma Watson!

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Se hela evenemanget här (drygt två timmar).