Trygghets- och utvecklingssamordnare

Texten

Mitt namn är Johan Rasmusson och jag är Malmö Stads första Trygghets-/och utvecklingssamordnare.

Jag jobbade tidigare som lärare i idrott och hälsa och har gjort så i 12år. De senaste 6 åren har jag jobbat på Oxievångsskolan och jag är fortfarande verksam där i min nya tjänst.

När jag fick en förfrågan från min chef Jenny Nyberg om att börja som Trygghetssamordnare undrade jag en kort stund om jag kunde välja bort undervisningen i idrott och hälsa för detta. Snabbt vändes tankarna och jag började se möjligheter att få lära mig något nytt och tänk att få vara med och bygga en helt ny tjänst från grunden som inte tidigare har existerat. Jag tillhör numera Elevhälsoteamet på skolan istället för att tillhöra ett arbetslag och detta är väldigt intressant och utvecklande för mig.

Jag går just nu Grundskoleförvaltningens ledarskapsutbildning ”Skolledarskap i Sikte” och i skrivandets stund har vi precis avslutat ett område där vi har jobbat med skolornas åtagandeplaner. Även denna utbildning ger mig otroligt mycket ny kunskap och funderingar. Med all den input jag får hoppas jag att jag ska kunna bidra till att skapa varje elevs bästa skola.

När jag fick tjänsten var det en hel del som hörde av sig till mig och ville veta mer och eftersom tjänsten är ny tänkte jag att det kunde vara en bra idé att dela med mig via denna blogg. De flesta är nyfikna på vad som ingår i mitt uppdrag.

Jag har hållit på nu i ca 7 veckor. Det absolut viktigaste för mig i den nya rollen är att skapa och upprätthålla goda relationer och att jobba förebyggande. Nu hade jag redan skapat ett relationskapital eftersom jag har varit på skolan under en längre tid och det hjälpte mig i min nya roll.

Den första tiden har jag koncentrerat mig på att jobba mer intensivt med elever med hög frånvaro. Jag har haft möten med elever. Jag har skapat mötesmallar som vi antecknar i. Det är alltid eleven som driver mötet och vi jobbar mycket med att ta fram mindre mål som ska vara rimliga att nå och som vi följer upp vid uppföljningssamtalen. Fokus ligger på att få eleverna att själva processa vad det är som ligger till grund till frånvaron och lokalisera vad det är vi kan hjälpa eleven med för att främja högre närvaro. Det viktigaste jag gör är att stärka elevernas självkänsla och goda egenskaper och lyfta och guida eleverna i de bitar de behöver stöd och vägledning i.

Under dessa första veckor har jag jobbat intensivt med 12 elever. 10 av dessa har förbättrat sin närvaro efter våra samtal vilket vi är otroligt stolta över.

Utöver detta jobbar jag med skolans incidentrapporter och kränkningsanmälningar. Jag är samordnare när det gäller våra samarbetspartners och dessa är bl.a Räddningstjänsten, Polis, fritidsgården i Oxie, biblioteket i Oxie samt Malmö FF. Jag har en god kontakt med vårdnadshavarna och jag är till en viss del ett stöd för mentorerna i arbetet med våra fantastiska elever.

Har man frågor får man mer än gärna höra av sig till mig antingen via mail johan.rasmusson@malmo.se eller via telefon 0708-425863.

Vänliga Hälsningar

Johan Rasmusson