Undervisa hjärnsmart

Annika Nilsson och Lena Winquist.

Den beprövade erfarenheten kan vara lärarens bästa vän och fungerar i de flesta fall utmärkt. Adderar man dessutom neurovetenskap i undervisningen utrustas man med en hel del förklaringar till varför den fungerar. När man kan sätta ord på lärandet och ge eleverna tunga argument för hur man lär blir det lättare att hjälpa dem att ta kontroll över sin inlärning. Så har det varit i vårt arbete med att låta hjärnan ta plats i undervisningen.

Under några år har vi tillsammans författat en läromedelsserie samtidigt som vi har undervisat som två pedagoger i ett klassrum. Att i ett kollegialt lärande skriva och undervisa har givit oss insikten om att vår professionsutveckling ligger i görandet och i den gemensamma och systematiska reflektionen. Vår resa har styrt oss mot hur man som pedagog kan effektivisera sin undervisning genom att addera kunskap om den formbara hjärnan. Vi läser, vi provar och vi utvärderar tillsammans. Vi misslyckas och vi tar kliv framåt. Idag är vi fullständigt övertygade om vinsterna med att undervisa hjärnsmart och att kontinuerligt prata med våra elever om hur man lär.

Forskningen om hjärnan fullständigt exploderar och varje år publiceras runt 100 000 studier om den. Vi har den stora förmånen att bolla hjärnsmart lärande med Johan Mårtensson (Doktor i neuropsykologi) vid Lunds universitet så att vi tolkar studier om hjärnan och lärandet rätt. Vi vill bygga broar mellan didaktik, neurovetenskap och kognitionspsykologi. Genom broarna vill vi förmedla kunskap om hur man kan lära sina elever att lära, så att de kan effektivisera, äga och ta ansvar för sitt eget lärande och välja kloka lärstrategier. Fokus handlar inte om att förmedla vad som händer på cellnivå i hjärnan utan om att lyfta fram viktiga aspekter som neuroplasticitet, uppmärksamhet, minnesprocessen, mindset, motivation, grit och stress. För oss ligger storheten i de små justeringarna. Didaktiken är vår grund och vi lägger till och justerar “hjärnsmart” i vår undervisning.

I höst har vi förmånen att hålla workshops på Pedagogisk Inspiration. Vi vill dela med oss av vårt arbete och låta deltagande lärare prova att undervisa hjärnsmart för att sedan gemensamt reflektera över sitt lärande i kommande workshop. Den första av de tre workshopsen finns snart i form av en en liten handbok.

Vi hoppas mer än hjärna att vi ses i höst!
Annika Nilsson och Lena Winqvist

Du anmäler dig till de olika workshopsen via Pedagog Malmös kalendarium som du hittar här. 

Omslag till Hjärnsmart lärande.