Unlocking the power of AI in Education

Illustration med texten
I dagens samhälle är artificiell intelligens (AI) något som används allt mer frekvent. Men vad betyder det för utbildningssystemet?

Det är precis vad både seminariet den 9/3 som heter ” AI in 21 century teaching and learning with a focus on ChatGPT as an inclusive enabler” och den MOOC, organiserad av European Schoolnet Academy ”Unlocking the Power of AI”, vill undersöka. Du kan läsa om dem bägge här men också anmäla dig till dem.

Denna MOOC riktar sig till lärare, föräldrar och andra som är intresserade av att lära sig mer om AI och syftar till att ge en grundläggande förståelse för AI och dess potential och utmaningar inom utbildning. Genom fyra moduler kommer deltagarna att utforska AI-resurser, verktyg och teknologier som säkert kan implementeras i daglig undervisning. Utbildningsdata och dess användning kommer också att undersökas, samt inte minst de etiska implikationerna av AI:s användning i klassrummet.

Genom att delta i MOOCen kommer deltagarna att förbereda sin egen AI-relaterade inlärningsaktivitet, redo att omsättas i praktiken. Kursen är organiserad runt konceptet blandat lärande som i detta fall innebär att studiegrupper som träffas fysiskt och arbetar med kursen också arbetar tillsammans i det större sammanhang som alla kamraterna från EU Code Week communityn i onlinekursen utgör.  Gå gärna också med i Facebookgruppen och/eller dela dina idéer och tankar på Twitter med följande hashtags: #UnlockingAI och #CodeWeekUnlockingAI

Vad är då målet med Unlocking the Power of AI MOOC? Först och främst är det att ge deltagarna en grundläggande förståelse för AI, dess grundläggande begrepp och dess potential inom utbildning. Men det handlar också om att reflektera över de etiska implikationerna av AI:s användning, att känna igen och öka medvetenheten om hot och potentialer hos AI-system och att säkerställa en inkluderande och rättvis användning av AI för alla.

Denna MOOC är uppbyggd i fyra moduler som öppnas en i taget varje måndag under kursens gång. Du kan genomföra kursen på egen hand eller så kan du välja att gå med i en studiegrupp för att ha någon att diskutera innehållet med men du kan också välja att göra kursen helt i din egen takt utan att hålla dig till den 13/3 – 19/4 som är kursens längd, det enda som då händer är att du inte får något diplom efter att du avslutat kursen. Det finns endast ett fåtal deadlines inom kursens ram. Du anmäler dig till studiegruppen här.

Är du nyfiken och vill lära dig mer om AI och dess potential inom utbildning? Då ska du anmäla dig till Unlocking the Power of AI MOOC! Länk till anmälan: https://bit.ly/UnlockingAI_MOOC

Har du ett brinnande intresse för AI? Vill du också delta i ett seminarie kring AI och utbildning redan den 9/3 klockan 15.00? Läs mer här om detta tillfälle och anmäl dig på länken:

Welcome to our online seminar and discussion about AI in 21 century education and schools and ChatGPT as an enabler in classroom settings.What is AI and ChatGPT, how do they affect us,how could they be meaningfully utilised and integrated, how should we relate to tools like ChatGPT in particular and AI in general in education? The seminar is being held by Dr. Daithí Ó Murchú, international consultant and expert advisor to several EU and global organisations and former head teacher for over 40 years, from Dublin and is being held in English. The seminar will consist of both short ’disruptive ’ talks by our prominent guest as well as smaller breakout rooms for deeper discussions, where we will openly discuss AI from different perspectives. You will also be introduced to a couple of emerging and fun AI tools. We will not be able to cover all aspects of Open AI during this introductory seminar and therefor for those of you who would like to know more or listen more to Dr. Ó Murchú there will be a full afternoon workshop held in Malmö in May 2023.Fortune favours the brave or does it with AI in 21 Century teaching and learning?Come along and engage, have fun and be a vibrant part of the discussion and AI journey in schools. The seminar will be online on the 9th of March between 15.00 and 16.30 CET.

Register for the seminar here: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx…

Fill in this form and you will receive the link to the seminar on the 9th of March at 13.00 at the latest. We wish you a warm welcome and a truly interesting afternoon with us!

 

Här finns unika möjligheter att lära dig mer om ett ämne som är alltmer relevant i dagens samhälle, och samtidigt får du möjlighet att diskutera det med andra intresserade från hela Europa. Vi ser fram emot att träffa er i dessa spännande sammanhang och ser fram emot många och långa intressanta och lärorika diskussioner.